بایگانی دسته: علوم انسانی

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 5

پاتو فیزیولوژی……………………………………………………………………………………. 6

اتیولوژی ……………………………………………………………………………………………. 9

عوامل خطر…………………………………………………………………………………………. 10

تظاهرات بالینی…………………………………………………………………………………….. 11

یافته های آزمایشگاهی ………………………………………………………………………… 13

تشخیص …………………………………………………………………………………………….. 14

درمان ……………………………………………………………………………………………….. 15

عوارض………………………………………………………………………………………………. 15

اپیدمیولوژی: ………………………………………………………………………………………. 16

شیوع …………………………………………………………………………………………………. 16

عوامل تعیین كننده وفور بیماری …………………………………………………………… 17

پیشگیری اولیه ……………………………………………………………………………………. 24

پیشگیری ثانویه ………………………………………………………………………………….. 24

پیشگیری ثالثیه ……………………………………………………………………………………. 26

فرایند پرستاری ………………………………………………………………………………….. 27

تغذیه …………………………………………………………………………………………………. 34

آماردر جهان و ایران ………………………………………………………………………….. 38

آمار در بیمارستان شهید لبافی نژاد……………………………………………………….. 57

منابع…………………………………………………………………………………………………… 78

مقدمه:

بیماری كرونر قلب سرآمد علل مرگ دركشورهای پیشرفته اقتصادی است بنابر این موضوع بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیك می باشد این واژه كه با بیماری ایسكمیك قلب مترادف می باشد توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان «ناتوانی قلب ـ حاد یا مزمن ـ ناشی از كاهش یا توقف خونرسانی به میوكارد همراه با روند بیماری در سیستم سرخرگی كرونر» تعریف شده است. بیماری كرونر قلب معمولاً به مشابه تصلب یا آتروم (Atheroma) می باشد این حالت شامل رسوبات چربی در دیواره سرخرگ است كه به آهستگی اندازه آن زیاد شده و مجرای سرخرگ را تنگ می‌كند اینها ممكن است كلسیفیه شده یا زخمی شوند و سطح اولیه ای را برای تشكیل ترومبوزفراهم آورند كه می توانند آمبولیزه شوند یا مجرا را مسدود نمایند. تنگی شدید سرخرگ به وسیله آتروم، ترومبوز و یا اسپاسم باعث ایسكمی و انفاركتوس ناحیه ای از میوكارد می شود كه زمینه ساز آریتمی های كشنده قلبی است.

انواع بیماریهای كرونر قلب شامل موارد زیر می باشد: (Athero Sclrosis)

1ـ آترواسكلروز: پاسخ فیبروپرولیفراتیو التهابی به آسیبهای وارده به آندوتلیوم عروق كه در واقع یك اصطلاح كلی برای ضخیم و سخت شدن دیواره شریانی می باشد.

2ـ آنژین صدری: (Angina pectoris)

عبارت است از یك سندرم بالینی به علت ایسكمی میوكارد كه با جملات ناراحتی یا احساس فشار در ناحیه جلوی قلبی مشخص می گردد به طور تیپیك با فعالیت تشدید یافته و با استراحت یا نیتروگلیسیرین زیر زبانی تسكین پیدا می‌كند كه خود آنژین به سه دسته تقسیم می شود كه عبارتند از:

a ـ آنژین پایدار (Stable Angina)

b ـ آنژین ناپایدار (Unstable Angina)

c ـ آنژین پرینز متال یا واریانت (Prinz metals Angina or Variant Angina)

3ـ انفاركتوس میوكارد

انفاركتوس میود كارد(MI ) Myocardial infarction

تعریف: عبارت است از نكروز ایسكمیك میو كارد كه معمولاً در اثر كاهش ناگهانی جریان خون كرونری سگمانی از میوكارد به وجود می آید این بیماری به بیماری كرونر قلب اختصاص دارد.

پاتو فیزیولوژی:

انفاركتوس میو كارد عموماً زمانی رخ می‌دهد كه پس از بروز انسداد ترومیوتیك در یكی از شریانهای كاروتید جریان خون كرونری به طور ناگهانی مختل می گردد. تنگی شدید اما با گسترش كند شریانهای كرونری معمولاً زمینه ساز بروز انفاركتوس حاد نیست در عوض ترمبوز شریان كاروتید به طور سریع ودر محل آسیب عروقی باعث انفاركتوس حاد می شود در بیشتر موارد انفاركتوس زمانی پدید می آید كه یك پلاك آترواسكلروتیك دچار پارگی شده یا زخمی می گردد كه در این مواقع در محل پارگی یك ترومبوز دیواره ای تشكیل شده و سبب انسداد شریان كرونری می شود. اصولاً MI یك بیماری بطن چپ است و لی آسیب حاصل می تواند به بطن راست یا دهلیزها نیز گسترش یابد. معمولاً انفاركتوس بطن راست از انسداد شریان كرونری راست یا شریان سیركمفلكس چپ ناشی می شود. و با فشار پرشدگی بالای بطن راست مشخص می گردد و غالباً با ركورژ یتاسیون شدید دریچه تری كوسپید و برون ده قلبی پایین همراه است. در هر بیمار دچار انفاركتوس تحتانی ـ خلفی وهیپوتانسیون یا شوك و Jvp برجسته باید انفاركتوس بطن راست را در نظر داشت. در انفاركتوس های ترانس مورال تمام ضخامت میوكارد از اپیكارد تا آندو كارد درگیر می شود و در روی ECG با امواجQ غیر طبیعی مشخص می گردد. انفاركتوس های غیر ترانس مورال یاساب آندوكارد از عرض جدار بطن تجاوز نكرده و فقط در سگمان ST و موج T ناهنجاری ایجاد می كنند . انفاركتوس های ساب آندوكارد معولاً داخلی میوكارد را در گیر می كند. آنجا كه فشار وارده بر جدار بیشتر بوده و جریان خون میوكارد در مقابل تغییرات به دنبال گردش خون قابلیت آسیب پذیری بیشتری دارد. هم چنین ممكن است به دنبال هیپوتانسیون طولانی به هر علت نیز انفاركتوس ساب آندوكارد اتفاق افتد از آنجا یی كه نمی توان به طور بالینی وسعت آناتومیك نكروز را تعیین كرد لذا انفاركتها را از لحاظ الكتروفیزیولوژی به انواع (Q-wave) و(non Q wave) تقسیم می كنند.

می توان از روی میزان و طول مدت افزایش CK حجم میو كارد آسیب دیده را تخمین زد. توانایی قلب درجهت ادامه عملكرد خویش به عنوان یك پمپ مستقیماً به میزان آسیب میوكارد بستگی دارد بنابراین بررسی های حاصل از اتوپسی نشان میدهد كه كسانی كه به علت شوك كاردیوژنیك فوت می‌كنند معولاً یك انفاركت یا مجموعه ای از اسكار و انفاركت جدید دارند كه بیش از 50% توده بطن چپ را درگیر كرده است به علاوه انفاركت های قدامی بزرگتر بوده و در مقایسه با انفاركتهای خلفی تحتانی پیش آگاهی بدی دارند. معمولاً انفاركتهای قدامی به علت انسداد درخت شریانی كرونری چپ مخصوصاً شریان نزولی ـ قدامی است. انفاركتهای خلفی ـ تحتانی بیان گر انسداد شریان كرونری راست یا انسداد شریان سیركمفلكس چپ می باشد.

درمان :

عمومی : استراحت در بستر طی 12 ساعت اول، اكسیژن، NPO یا رژیم مایعات صاف شده در 12 ساعت اول، شل كننده های مدفوع (Stool Softener)، كاهش درد (نیتراتها، مورفین)، كاهش اضطراب (ضد اضطراب)، مراقبت در مركز مراقبتهای ویژه قلبی (CCU)، نگهداری پتاسیم و منیزیم پلاسما در حد مطلوب.

جراحی : گرافت بای پس شریان كرونر (CABG)

دارو درمانی:

درمان دارویی انفاركتوس حاد: ترومبولیتیك ها، بلوك كننده های گیرنده بتا، مهار كنندة آنزیم تبدیل كننده آنژیوتا نسین (ACE).

سایر داروها: نیتراتها، آنتاگونیستهای كلسیم، منیزیم.

برای بهبود برادی كاردی شدید توام با هیپوتانسیون مصرف سولفات آتروپین وریدی توصیه می شود.

عوارض :

مربوط به انفاركتوس: اختلال كاركرد بطنی، كاهش حجم خون، شوك كاردیوژنیك، نارسایی شدید قلبی، نارسایی دریچه میترال، آریتمی، تا كیكاردی بطنی، برادی كاردی سینوسی.

سایر عوارض: نارحتی عود كننده قفسه سینه، پریكاردیت، ترمبو آمبولی.

اپید میولوژی :

بیماری قلبی ـ عروقی بالاترین درصد مرگ و میر به خود اختصاص می‌دهد كه در این میان بیماری كرونر قلب سرآمد علل مرگهاست.

انفاركتوس میوكارد از شایع ترین تشخیصها در بیماران بستری در بیمارستان در كشورهای صنعتی می باشد.

شیوع:

در ایالات متحده حدود 5/1 میلیون مورد انفاركتوس میو كارد در هر سال رخ می‌دهد میزان مرگ و میر انفاركتوس حاد حدود 30% می باشد كه بیش از نیمی از موارد مرگ مربوط به زمانی است كه بیمار هنوز به بیمارستان نرسیده است.

در اكثر كشورهای غربی موارد مرگ منتسب به بیماری قلبی عروقی 50% از كل مرگ و میر و بیماری كرونر قلب این نسبت را تشكیل می‌دهد. اختلافات در میزان مرگ ومیر ناشی از بیماریهای كرونر به علل، مناطق، طبقات اجتماعی و گروه های قومی، سن و جنس بستگی دارد. بیماری كرونر قلب در میان سالی به طور بارزی مشكل مردان است خطر تجمعی مرگ ناشی از بیماری كرونر قلب در مردان تا سن 65 سال 9% و تاسن 75 سال 19% می باشد. از هر 25 بیماری كه از بیمارستان مرخص می شود یك نفر در طی سال اول پس از انفاركتوس می میرد.

· اختلافات بین المللی

باوجود عمده بودن بیماری بعنوان یك علت مرگ، میزان مرگ ومیر در سطح بین المللی تفاوتهای زیادی دارد. این اختلافات ، اگر آمارهای ملی برای قسمت اعظم كشورهای آفریقایی ـ آسیایی موجود بود، می توانست زیادتر هم باشد زیرا بیماری كرونر قلب بیشتر با رفاه همراه است. به طور كلی، میزان مربوط به زنان و مردان بسیار متفاوت ولی تا حد زیادی بهم مربوط است. بالاترین میزان مرگ و میر در اثر بیماری كرونر در اروپای شمالی و كشورهای انگلیسی زبان بروز می‌كند در حالیكه میزان های مربوط به اروپای جنوبی بسیار كمتر بوده ودر ژاپن، با وجود آن كه یك كشور ثروتمند صنعتی است بی نهایت كم ا ست.

· اختلافات منطقه ای

تفاوت های ملی در میزان مرگ و میر را می توان به اختلافات فرهنگی، هم درشیوة زندگی و هم تشخیص پزشكی نسبت داد. اختلافات منطقه ای در داخل یك كشور با سهولت كمتری قابل اغماض است برای مثال در بریتانیا تفاوت بسیاری بین جنوب شرقی و شمال غربی بامیزان كمی در بخش های جنوبی وجود دارد.

· اختلافات زمانی

موارد مرگ ناشی از بیماری كرونر در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز اتفاق می افتد ولی بیشترین موارد در ساعات 10ـ 8 صبح و كمترین آنها در صبح های خیلی زود بروز می‌كند. بروز آن در روزهای دوشنبه نسبت به روزهای دیگر كمی بیشتر است. در كشورهای گرمسیر مرگ ناشی از بیماری كرونر در ماه های زمستان افزایش می یابد و این نوسانات را می توان به دروه های سرمای شدید ربط دارد ولی در موارد كمتر با امواج گرما نیز ربط دارد.

· شغل، طبقه اجتماعی و گروه قومی

در جوامع مستعد بیماری های كرونر، تمام اقشار جامعه مستعد هستند. در طی دهه های 1950 و 1960 یك بیماری مربوط به «شیوة زندگی اجرایی» و كار جسمی به عنوان یك عامل محافظ، در نظر گرفته می شد. اما شواهد بدست آمده از منابع متعدد دال بر آن است كه كاركنان تخصصی و اجرایی كمتر از كاركنان سطح پایین مستعد هستند اختلافات فرهنگی و ژنتیك معمولاً همراه با هم هستند بطوریكه تفاوتهای نژادی در میزان استعداد به ابتلاء می تواند به هر یك از دو علت باشد. از این جهت اهمیت مطالعات مهاجرین مهم تلقی شده است. آمریكایی های سیاه پوست بیماری كرونر كمتری دارند هر چند هر چند كه این فاصله با سفید پوستان در حال از بین رفتن است.

· میزان بروز، شیوع و سیر طبیعی

به علت تظاهرات مختلف بیماری، راههای بالقوه متفاوتی برای گزارش میزان بروز بیماری كرونر قلب در یك جمعیت وجود دارد. میزان بروز آشكار شیوع دورة بیماری به فراوانی معاینات وابسته است.

پیشگیری ثانویه:

مجموعه ای از روشهای پیش گیری كننده ثانویه دست كم تا حدی مسئول ایجاد بهبودی در وضعیت مرگ ومیر و بروز عوارض دراز مدت به دنبال انفاركتوس میوكارد می باشد. درمان دراز مدت با داروهای ضد پلاكتی پس از بروز انفاركتوس منجر به كاهش خطر بروز انفاركتوس عود كننده، سكته مغزی، یا مرگ و میر قلبی ـ عروقی به میزان 25% می شود. علاوه بر این وقوع انفاركتوس در مصرف كنندگان طولانی مدت آسپرین كمتر است و بیشتر به صورت انفاركتوس بدون موجQ می باشد. جهت جلوگیری از تغییر شكل بطنی و ایسكمی عود كننده در بیمارانی كه دچار نارسایی قلب هستند كاهش متوسط میزان Ejection Fraction كمی دارند یا دارای اختلال حركتی دیواره ای بزرگی هستند می بایست از مهار كننده های C،،B،A به طور نا محدود استفاده نمود استفاده عادی و طولانی مدت از B بلوكرهای خوراكی برای دست كم دوساعت پس از انفاركتوس حاد میوكارد توسط مطالعات كنترل شده و یا پلاسبو حمایت شده و نشان داده شده است كه مصرف این داروها سبب كاهش مقادیر كلی مرگ و میر، مرگ ناگهانی و در بعضی موارد انفاركتوس مجدد می شود. بر خلاف آنها از آنتاگونیستهای كلسیم نباید به منظور پیش گیری استفاده شود. شواهد پیشنهاد می كنند كه وارفارین موجب مرگ و میر دیر رس و وقوع مجدد انفاركتوس پس از بروز انفاركتوس حاد میوكارد می گردد از آنجا كه تحقیقات مقایسه ای در مورد درمان با آسپرین و وارفارین چه به صورت جداگانه و چه با هم هنوز تكمیل نشده است. لذا بشترین پزشكان آسپرین را در تمام بیمارانی كه فاقد كنتراندیكاسیون هستند به طور معمول تجویز می نماید و وارفارین را جهت بیمارانی كه در خطر بروز آمبولی می باشند توصیه می‌كنند در زنان یائسه كه در دوره نقاهت پس از انفاركتوس میوكارد قرار دارند باید درمان جایگزین شونده با هورمون صورت گیرد البته تجویز این هورمونها می بایست با توجه به تمایل شخصی افراد و مسائلی چون احتمال كم بروز سرطان پستان توسط این داروها صورت گیرد.

پیشگیری ثالثیه :

اساس آن باز توانی است كه دارای سه مرحله می باشد.

مرحله اول: در زمان بستری است و شامل فعالیتهای در سطح پایین و آموزش اولیه بر اساس اولویتهای ضروری در مراقبت از خود است.

مرحله دوم: بعد از ترخیص بیمار است و متشكل از نظارت بر اعمال بیمار است ـ مشاوره مربوط به اصلاح شیوه زندگی در جهت كاهش عوامل خطر ـ پیش گیری از عوارض و بستری شدن مجدد.

مرحله سوم: بر حفظ ثبات قلبی ـ عروقی و شرایط بدنی به مدت طولانی متمركز است و بیمار معمولاً به صورت خود محوری در این مرحله است و نیاز به برنامه نظارت ندارد.

 

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری
 مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 742 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
مقاله بررسی پول و بانكداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول …………………

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟……………………………………………..

تولید پول و وظایف آن ………………………………………………………………………………….

پول بعنوان یك دارایی …………………………………………………………………………………..

اهمیت مطالعه پول ………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران…………………………..

سیستم پول كالایی ……………………………………………………………………………………….

سیستم در فلزی……………………………………………………………………………………………

سیستم تك فلزی……………………………………………………………………………………………

پول اسكناس ……………………………………………………………………………………………….

پول بانكی ……………………………………………………………………………………………………

تحولات سیستمهای پولی در ایران…………………………………………………………………..

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن………………………………………………………..

تعریف و اهمیت بانك……………………………………………………………………………………..

زرگرها وظیفه بانكداری ……………………………………………………………………………….

صدور اسكناس و بانكداری جدید……………………………………………………………………

چگونگی عملیات بانكها……………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بانكداری در ایران……………………………………………………………………

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران………………………………………………

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………

سیستم بانكداری اسلامی ………………………………………………………………………………

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن…………………….

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان…………………………………….

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها…………………………………………………………………..

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ………………………………………..

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ……………………………………………………………………

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست………………………………………………………………..

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ………………………………………….

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن………………………………………………………..

ابزارهای سیاست پولی …………………………………………………………………………………

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران………………………………………………..

اهداف سیاستهای پولی …………………………………………………………………………………

استراتژی سیاست پولی ………………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1. مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یك دارایی
5. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای كه در حقیقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو كرد.

از آنجایی كه توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یك نفر نمی تواند همه چیزهایی را كه برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم كار و تخصص حكم می‎كند كه هر كس به تولید یك یا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید كالایی تخصص یابد و بیش از مقداری كه نیاز دارد از آن كالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل كالاهایی كه به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است كه مردم كالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتی كه نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشكلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل كالاها و خدمات مبادله می كردند یعنی مبادلاتی كه در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امكان پذیر بوده، اما وظیفه یك چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشكل بوده است. مبادلات اولیه كه به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یك چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری كه از تخصص ناشی از تقسیم كار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امكان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شكل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادی كه در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یك وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یك معیار عملی كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یك معیار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمی تواند به سادگی با یك مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر كالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب كالاهای دیگری كه دارای كیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع كالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر كالا می بایستی با 29 كالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر كالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یك اقتصاد تهاتری كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای كالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود كه در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی كه برای هر كالا وجود دارد مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی كه به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه كه مردم كالاهای محدودی را تولید و مبادله می كردند امكان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی كه سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی كه یك سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امكان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شكل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی كه در یك اقتصادی كه به طور خالص تهاتری است، امكانی برای تخصص و تقسیم كار وجود ندارد (زیرا مشكلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد كه هر كس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم كار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداكثر كردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی كه فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امكان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است كه سیستم غیركارایی مثل مبادله پایاپای، با یك سیستم كاراتر برای مبادله كالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری كه كالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یك كالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد كه كالایش را خواسته باشد، بلكه باید كالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد كه دارنده یك كالا و یا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی كسی را پیدا كند كه اولا كالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض كنید شخصی می خواهد یك بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصی را پیدا كند كه نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلكه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد كه مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشكل اخیر وقتی بیشتر می‎شود كه شخص، كالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید كه دارای گاوی است و می خواهد آن را با یك جفت جوراب، یك جفت كفش، دو كیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد كه تطابق خواسته های دو طرف در یك چنین سیستم مبادله ای با مشكلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی كه در یك سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع كالاهایی را كه شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو كالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله كه در یك چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهایی كه عرضه كننده مقدار زیادی كالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شكل كالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت كالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالی كالاهای نگهداری شده و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالاهای نگهداری شده، و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی كه بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از كالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشكلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امكان اینكه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی كه مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید كاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یك دوره زمانی كه سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یكدیگر دارند. اما در اقتصادی كه به صورت خالص تهاتری است، یك چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب كالا و یا خدمت خاصی باشد كه خود دارای سه مشكل در این خصوص است. اول اینكه ممكن است جدالی در رابطه با كیفیت كالاها و خدماتی كه می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینكه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با كالای خاصی كه دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اینكه ریسك زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا كالایی كه پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا كاهش ارزش داشته باشد.

ملی كردن و ادغام بانكها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران كه اغلب از موسسین بانكهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانكها و بالاخره كاهش ارزش داراییهای بانكهای خصوصی، بانكها در وضعیتی قرار گرفته بودند كه حتی با كمك بانك مركزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشكستگی قرار داشتند.

در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانكها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب كلیه بانكهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانكها كلا 28 بانك مشمول این قانون گردید كه از این تعداد در 14 بانك خارجیها سهیم بودند و 14 بانك بقیه مالكیت ایرانی داشتند.

جدول (5-1) بانكهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‎دهد. ملاحظه می‎شود كه صد در صد سهام بانك روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانكهای خصوصی كه خارجیها در آن سهیم هستند كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‎باشد.

ادغام بانكها

اگر چه ملی كردن بانكها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای كنترل مالی و برقراری یك نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید كه انتقال مالكیت بانكهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانكی كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی كافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی كردن بانكها و موسسات اعتباری كشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود كه در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانكها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانكها رسید و بانكها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.

الف- بانكهای تخصصی. به منظور حصول یكنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن، بانكهای تخصصی ملی شده در بانكهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:

1- بانك صنعت و معدن: این بانك از ادغام بانكهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شركت سرمایه گذاری بانكهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشكیل شده است. بانك فوق فعالیتهای صنعتی كوچك در شهرستانها را به بانكهای استان واگذار خواهد نمود.

2- بانك مسكن. این بانك از ادغام بانكهای رهنی ایران، ساختمان، شركت سرمایه گذاری ساختمانی بانكهای ایران و شركتهای پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شركتهای پس انداز و وام مسكن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشكیل شده است.

3- بانك كشاورزی. این بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزی ایران، بانك تعاون كشاورزی ایران و كلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت كشاورزی و عمران روستایی تشكیل گردیده است.

ب- بانكهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانكهای تجاری خصوصی و نیز تمركز شعب آنها در تهران، بانكهای تجاری كشور، به شرح زیر تشكیل گردیدند:

بانك ملی
بانك سپه
بانك رفاه كارگران

4. بانك تجارت كه از ادغام بانكهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، كار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشكیل شده است.

5. بانك ملت كه از ادغام بانكهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشكیل شده است.

6. از آنجایی كه بانك صادرات دارای شعب كافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانكها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و كمك به سیاست عدم تمركز، از شعب این بانك در شهرستانها بانك استان و در تهران،‌بانك صادرات تشكیل گردید. گذشته از این، بانكهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانكهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسی وضع بانكها پس از ادغام نشان می‎دهد كه تعداد بانكهای كشور، باستثنای بانك مركزی، از 36 بانك در پایان سال 1357 به 9 بانك (باستثنای بانكهای استان) كه شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی است كاهش یافت. همین طور تعداد كل واحدهای بانكی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 كاهش یافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانكی

پس از ملی شدن و ادغام بانكهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانكی كشور، كوششهایی در جهت اسلامی كردن و حذف بهره از سیستم بانكی به عمل آمد. نخستین اقدامی كه در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز كارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه كه از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‎گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی كه بانك سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.

2- كارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانكها كارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.

الف- وام های مسكن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تكمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسكونی چند واحدی كه به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یك طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد كه بانكها در چارچوب سیاستهای وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند كرد.

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد …

www.civilica.com/Paper-EBANKING02-EBANKING02_068=برر
Translate this page

مقاله بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر اقتصاد کلان, در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی (02nd International Conference on …

[PDF]بررسی چگونگی تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر … – سیویلیکا

www.civilica.com/PdfExport-EBANKING02_068=بررسی-چگونگ…
Translate this page

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:.

بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای …

ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4605.html
Translate this page
by بهمنی – ‎2015 – ‎Related articles

هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار …

[PDF]و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮل ﺑﺎﻧﻜﺪاري در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

eghtesad.iict.ac.ir/article_16581_193bd7ee22249244723d3b0bdb3…
Translate this page

در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﺨﺼ ـﺼﻲ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑـﺪون رﺑـﺎ را در دو ﺳـﻄﺢ . 1. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ. آﻣﻮزﺷﻲ، و .2. ﻛﺘﺎب …. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻗﺘـﺼﺎد، ﺣـﺴﺎﺑﺪاري و ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ، و ﺑﺨـﺶ دوم. ﻛﺘﺎب.

بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=45331
Translate this page
by تقوي مهدي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي اثرات سياست پولي بر حجم سپرده ها، تسهيلات اعطايي و نقدينگي نظام بانكي كشور (طي 1382-1374)

دانلود تحقیق در مورد بانکداری و پول الکترونیکی

bankdari-polelectronicy-t.lel.ir/
Translate this page

Aug 29, 2016 – پایان نامه بانکداری الکترونیکی – دانلود پایان نامه پول و بانکداری … … از کیف پول مشتری، ریسک مالی پنهان، وفاداری به شرکت مورد بررسی قرار …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی

journal.ansarbank.com/
Translate this page

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی (JDMBM) … توجه:درصورتی که نویسندگان فرمت مجله را رعایت نکنند مقاله آنها بدون بررسی رد خواهد شد. مقالات پذیرفته شده …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی – فهرست مقالات

journal.ansarbank.com/volume_1046.html
Translate this page

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت). صفحه 31-51.

اطلاعات کتاب : پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری)

vista.ir/book/502696/پول-و-ارز-و-بانکداری-(رشته-حسابداری)
Translate this page

پدیدآورندگان : نویسنده: جمشید پژویان موضوع : پول , بانك و بانكداری (اسلام) , ارز … پول بررسی می‌شود و ضمن تعریف عرضه پول، مطالبی درباره ساز و کار ایجاد پول از راه … سلسله مباحث تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر بخش کشاورزی: 1- مجموعه مقالات …

مقاله برتر «بانکداری اسلامی» معرفی شد – پورتال پژوهشکده پولی و بانکی

www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages…
Translate this page

پژوهشکده پولی و بانکی به منظور تقدیر از آثار برتر پژوهشی و پژوهشگران و … اسلامی»، مقالة «بررسي ديدگاه غربي و رويكرد اسلامي به ارتكاز ذهني از ماهيت پول و …

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74
تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 4

تعریف كلی تابعیت……………………………………………………………………………………. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی……………………………………………………………………. 8

شرایط تحقق تابعیت…………………………………………………………………………………. 9

تبعه شدن و تبعه بودن……………………………………………………………………………… 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه…………………………………………………………………………. 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن……………………………… 17

قاعده كسب تابعیت به محض تولد………………………………………………………………. 17

سیستم خون در تابعیت…………………………………………………………………………….. 17

اشكالات موجود در سیستم خون……………………………………………………………….. 18

مزایای استفاده از سیستم خون…………………………………………………………………. 19

سیستم خاك در تابعیت…………………………………………………………………………….. 20

مزایای استفاده از سیستم خاك…………………………………………………………………. 20

انتخاب یكی از دو سیستم خون و خاك……………………………………………………….. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها…… 24

نفی بی‌تابعیتی…………………………………………………………………………………………… 24

دو تابعیتی……………………………………………………………………………………………….. 25

پیوسته بودن تابعیت…………………………………………………………………………………. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی………………………………………………………………… 28

تابعیت در ایران……………………………………………………………………………………….. 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت………………………………….. 33

عنوان صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه كسانی را تبعه این كشور می‌داند…………………. 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران………………………………………………….. 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران……………………………………………………………… 42

تابعیت با اعمال سیسم خون………………………………………………………………………. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاك……………………………………………………………………… 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران……………………………………………………………… 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت………………………… 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن……………………………………………………. 53

تناقضات و ابهاماتی كه مانع از كسب تابعیت افراد می‌گردد…………………………… 55

چگونگی اعطای تابعیت در كشورهای مختلف………………………………………………. 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در كشورهای مختلف……………………….. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در كشورهای مختلف………. 65

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………. 71

مقدمه

هر فردی به یك كشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مداركی است كه عضویت او را در آن كشور تأیید می‌كند این پدارك، به طور كلی شامل گواهی تولد یا كسب تابعیت و كارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یكی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشاركت در قانونگذاری و حكومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است كه تبعه تنها متعلق به یك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نیز باید تمامی افرادی را كه در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است كه با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا كه دولت دمكراتیك، نیازمند مشاركت كلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است كه واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از كشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند كه صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انكار كرده و یا اینكه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی كه به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت كامل تعلق پیدا نكرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است كه برخی از مردم نتوانند به طور كامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است كه هم در دمكراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریكای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حركت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان كافی برای پیاده كردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای كشورها در حال فرسایش است، چنانكه اكنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یك كشور زندگی می‌كنند میلیونها نفر نیز در كشوری كه تابعیت آن را ندارند زندگی می‌كنند. حكومتها كم‌كم درمی‌یابند كه قدرت آنها در زمینه كنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شركت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یك فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌كنند. این عقیده كه هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یك كشور صرف كند و تنها در یك هویت ملی مشترك سهیم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت كه نمی‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی كه حتی تابعیت یك كشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند كه لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاكم بر تعلق فرهنگی، كه شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حركت شده است، علاوه بر جنگها و لشكركشی‌های بزرگ تاریخ، مانند كشورگشائی‌های كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امكانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یكدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی كه از نظر علمی و تكنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل كرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌كردند، ولی با تشكیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی كردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی كنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینكه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یك بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی كه همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حركت می‌كند و آن را به عنوان یك فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌كند، ولی شكل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حكومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاكمیت ملی به عنوان یكی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب یك كشور، علاوه بر اینكه یك ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یك سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست كشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است كه این وضعیت، همراه باتأكید بر حاكمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و كنگره وین (1815) تاكنون ادامه پیدا كرده است موجب كندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است كه افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، كالا و كار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملكرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شكل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شركت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاكمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بكاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاكمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینكه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌كنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

– كاهش افراد بدون تابعیت

سیستم خون نمی‌تواند به طور كامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل كند با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می‌مانند اما اگر هر دولتی به متولدین در خاكش تابعیت اعطا كند هیچكس بدون تابعیت باقی نمی‌ماند و حتی نوزاد متولد در كشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود یك حقوقدان اسپانیولی بنام وتیوریا در حمایت از سیستم خاك می‌گوید كسی كه در خاك مملكتی متولد شد قهراً در سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطه خود تابعیت را بر او تحمیل كند پس هرگاه فردی تابعیت محل تولد خود را بپذیرد دولت دیگری یافت نمی‌شود كه بتواند به او تابعیت اعطا نماید بنابراین سیستم خاك مشكل بدون تابعیت را برطرف می‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی:

بیشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی مؤثر هستند كسی كه در محلی متولد شد، رشد كرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزدیكتر می‌شود تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی‌تر است.

5- مصلحت كشورهای مهاجرپذیر:

كشورهایی كه وسعت خاك زیاد و امكانات فراوان در اختیار دارند ولی دارای جمعیت كم هستند برخلاف كشورهای پرجمعیت كوشش می‌كنند با تشویق بر میزان موالید خود بیافزایند بنابراین مهاجرین دیگر كشورها را می‌پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت‌گیری نمی‌كنند و چون خود افزایش جمعیت، باعث ازدیاد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء می‌كند كه سیستم خاك را بپذیرند، تا هركس در سرزمین آنها متولد می‌شود همان تابعیت را بدست آورد، مسئله در مورد كشورهای پرجمعیت كه مجبورند مردم را تشویق به مهاجرت نمایند به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌باشد جمعیت ایالات متحده آمریكا، كانادا و استرالیا با استفاده از همین اصل مهاجرپذیری افزایش یافته است.

انتخاب یكی از دو سیستم خاك و خون:

سیستم خاك و سیستم خون در مورد تابعیت و مزایای هر یك مشخص گردید آیا هر كشوری باید یكی از دو سیستم را اختیار كند؟ كشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگیرند و هر یك از دو سیستم خاك یا خون یا هر دو را توأم انتخاب كنند می‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به یكی از دو سیستم بدهند و سیستم دیگر را در موارد استثناء بپذیرند وضع كشورها برای انتخاب یكی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین اینكه مصالح خود را در نظر می‌گیرند باید راهی را برگزینند كه اولاً افراد بدون تابعیت بندرت پیدا شوند ثانیاً از تابعیت مضاعف جلوگیری بعمل آید. آمریكای شمالی و انگلستان اصل خاك را قبول كرده و لیكن آن را با اصل خون تعدیل نموده‌اند كشورهای ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیك، لهستان و یونان هر دو سیستم را قبول كرده‌اند اما به اصل خون ارجحیت داده‌اند.

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها:

در رابطه با فرزندان سیاسی و كنسولی خارجی كه در كشور محل مأموریت پدر یا مادر تولد می‌یابند معمول آن است كه برای رعایت نزاكت بین‌المللی، كشورها از تعیین تابعیت به لحاظ تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می‌نمایند. این سنت پذیرفته شده بین‌المللی در تبصره ماده 976 قانون مدنی به این عبارت انعكاس یافته است: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی خارجی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با این حال اگر فرزندان این گونه افراد خود در ایران فرزندی بوجود آورند تابعیت او مشمول بند 4 آن ماده می‌گردد ممكن است كسی كه در دوران مأموریت سیاسی یا كنسولی پدر در ایران متولد شده بخواهد با استفاده از این سابقه تابعیت ایران را برگزیند، قانون ایران در این باره ساكت است.

نفی بی‌تابعیتی:

كسانی كه دارای تابعیت هستند، نه تنها در كشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنكه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد. بدین مناسبت نظم بین‌المللی مانند نظم داخلی ایجاب می‌كند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین‌المللی در قانونگذاریهای داخلی در این باره بدین گونه است كه هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها كوشش می‌كند تا آنجا كه میسر می‌باشد برای كسانی كه در قلمرو او می‌باشند تابعیت در نظر گرفته شود. از میان این قاعده‌ها خاصه قاعده‌های مبتنی بر معیار خاك از این جهت بیشتر مؤثرند كه سبب می‌گردند برای كسانی كه از دایره مشمول قاعده‌های مبتنی بر معیار خون بیرونی می‌مانند بتوان تابعیت كشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر این اصل كسانی یافت می‌شوند كه بی‌تابعیت هستند یعنی در شمول قواعد تابعیت هیچكدام از كشورها نمی‌باشند، به این گونه اشخاص آپاترید گفته می‌شود، دشواریهای تابعیتی، نه تنها متوجه خود شخص بی‌تابعیت یا كشور محل اقامت او می‌باشد، بلكه دامنگیر جامعه بین‌المللی هم می‌گردد. به این جهت دراین جامعه برای حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگی یكجا در نظر می‌گرفتند و برای حمایت از دارندگان این دو وضعیت تدابیری یكسان اتخاذ می‌كردند.

نفی دو تابعیتی

اگر داشتن تابعیت برای هركس در نظم بین‌المللی ضروری باشد. این نظم ایجاب می‌كند تابعیت هر كس تنها نسبت به یك دولت باشد نه بیشتر، زیرا داشتن تابعیت بیشتر می‌تواند باعث برخورد میان دولتهای متبوع شخص درباره او گردد كه با آن نظم مخالف می‌باشد. داشتن بیش از یك تابعیت را یخود شخص نیز عاری از دشواری نیست زیرا اگر دارنده بیش از یك تابعیت از یك سو می‌تواند از امتیازهای تابعیت بیشتر از یك دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تكالیف راجع به همه تابعیت‌های خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع میان این تكالیف دشوار باشد مانند: تكلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولتها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد كه دولتهای متبوع وی نمی‌توانند از او در برابر یكدیگر حمایت سیاسی می‌نمایند.

چه عواملی باعث وصف تابعیت بیش از یك دولت در اشخاص می‌گردد.

عامل اصلی، نبودن قاعد‌ه‌های الزام‌آور بین‌المللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاریهای داخلی و استقلال آن قانونگذاریها در برابر یكدیگر است.

آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می‌گردد می‌تواند یا قهری باشد، مانند تولد شخص در كشوری غیر از كشور متبوع پدر و مادر، كه در این حالت، وی از یك سو دارای تابعیت كشور متبوع آنها تلقی می‌گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت كشور محل تولد، و این هنگامی رخ می‌دهد كه در كشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌های مبتنی بر معیار خون و در كشور محل تولد او قاعده‌های مبتنی بر معیار خاك بر تابعیت او حاكم باشد، و یا ارادی باشد، مانند آنكه كسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولتی دیگر را هم به دست آورد. برای حل دو تابعیتی، یا كاستن از دشواریهای آن روشهای گوناگون می‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنكه در تابعیت‌های اصلی، در قانونگذاریهای داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یكی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود، یا در تابعیت اكتسابی جدید، كسب آن منوط به ترك تابعیت پیشین گردد، یا برای كاستن از دشواریهای دو تابعیتی در عهدنامه‌های دولتها توافق كنند كه انجام خدمت سربازی برای یكی از دولتهای متبوع در حكم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر تلقی گردد.

ممكن است قاعده‌های تابعیت دو دولت درباره تعیین تابعیت اشخاص به صورت یكسان باشد و با این حال باعث بروز حالت دو تابعیتی برای شخص گردد، مانند آنكه، این قاعده‌ها در هر دو كشور تلفیقی از معیار خون و خاك باشد بنابراین با تنظیم قاعده‌های یكسان در دو كشور برای تعیین تابعیت نمی‌توان مانع بروز دو تابعیتی در حالتهایی برای اتباع آنها گردید. از این رو، باید گفت درمان دوتابعیتی در وضع كنونی حقوق بین‌المللی بسته به آن است كه برای هر نوع آن تدبیری ویژه به كار برده شود.

پیوسته بودن تابعیت:

یعنی شخص وقتی تابعیت خود را از دست بدهد كه تابعیت دولت دیگری را تحصیل كرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند، حقوق و تكالیف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تكالیف افراد غالباً در اربتاط با تابعیت مشخص می‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعیت را رها نمایند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج كند افراد بدون تابعیت زیاد می‌شوند و آشفتگی را در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می‌گردند، علیهذا اقتضای پیوسته بودن تابعیت ایجاب می‌كند كه افراد همواره رابطه سیاسی با دولتی را داشته باشند و این رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردی كه در سابق باعث افزایش افراد بدون تابعیت می‌شد از بین برداشته‌اند قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1885 مقرر می‌داشت هر فرد فرانسوی كه با قصد جلای وطن از كشور خارج شود، تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. فرانسویانی كه چنین قصدی را ابراز می‌داشتند، بدون تابعیت فرانسه می‌شدند، بدون اینكه تابعیت دولت دیگری را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدنی آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترك می‌گفت گواهینامه سلب تابعیت دریافت می‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعیت. البته هر دو نمونه‌های فوق با وضع قوانین بعدی از بین رفته است.

دانلود (تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن) – مقاله ستان

paperstant.ir/دانلود-تحقیقبررسیتابعیت-و-اعمال-سیست/
Translate this page

Jan 5, 2017 – … و اعمال سیستم خون و خاك در آن)) را در ادامه مطلب ببینید تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش.

تحقیق-بررسی-تابعیت-و-اعمال-سیستم-خون-و-خاك-در-آن-(حقوقی)

mfile.cero.ir/tag-تحقیقبررسیتابعیت-و-اعمالسیستمخون-و-خا
Translate this page

عرضه برترین مقالات و پژوهشهای دانشگاهی،پاورپوینت،کارآموزی،مبانی و پیشینه تحقیق و پرسشنامه و…. … تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن.

بررسی حقوقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن

ofmas.ir/product-115564-بررسيحقوقيتابعيت-و-اعمالسيستم
Translate this page

بررسی حقوقی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن در 74 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب. مقدمه. پیشگفتار. تعریف كلی تابعیت. تعریف تابعیت اشخاص …

تحقیق تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

bankmaghale.ir/تحقیقتابعيت-و-اعمالسيستمخون-و-خاك-در/
Translate this page

قیمت: 8000 تومان … تحقیق تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن مربوطه به صورت فایل ورد word و … چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت ۵۲

دانلود تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن -کامل و جامع

4nydhx.hanipaper.ir/
Translate this page

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن و بررسی کامل هدایت میشوید تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش.

کاملترین فایل تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن …

neginproj3.ir/post-4382.html
Translate this page

Nov 29, 2016 – توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 …

[PDF]PDF[مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)] شبکه مقاله

articlenetwork.ir/pdf=43760
Translate this page

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-18 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن و ﺧﺎک در آن (ﺣﻘﻮﻗﯽ). ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن و ﺧﺎک در …. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﺰد ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ.

دانلود تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن – خرید …

www.uniarcpapert.ir/article7772.html
Translate this page

7 days ago – برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد …

دریافت فایل مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی …

dlkadest.ir/dlarticle6758.html
Translate this page

Dec 7, 2016 – دریافت فایل مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) … به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین …

برترین فایل تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن …

www.novinmgali.ir/?p=8426
Translate this page

Nov 12, 2016 – سیستم خون و خاك در آن و بررسی کامل هدایت میشوید. تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش.

 

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

درباره ضرورت و كاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاكنون كم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر كه منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی كه در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد كمكی به پیشرفته امنیت نمی‌كند (كن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاكم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فكری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند كه در یك دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است ».

در یك محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست كه اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای كه درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلكه در این مسیر، باید اصولی را رعایت كنیم كه مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امكان هم وجود دارد كه در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاه‌های امنیتی ذكر كرد كه در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌كنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم كه رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن كشف روابط حاكم بر طبیعت دستگاه‌های امنیتی حاصل شده‌اند و اكنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر كسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم كه فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است كه در پیكره یك فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شكل گرفته است.

این قانونمندی‌ها، عناصر شكل‌دهنده و متشكل محصولاتی هستند كه در آن كیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن كنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:

«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند كه هنجارها كلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درك این ضرورت، همانند آن است كه گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یك تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌كند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.

مقاله حاضر با توجه به این ضرورت و بهره‌گیری از ابزارهای قدرت در گردآوری پنهان توجه به این موضوع دارد كه دستگاه‌های امنیتی برای حفظ هویت صنفی در فعالیت‌های پنهان تا چه اندازه به هنجارسازی، قانونمندی، اخلاقیات و امضای كلمه توجه می‌كنند.

این نوع تحقیقات آسیب‌شناسانه تا چه اندازه می‌تواند به پیشرفت جامعه‌شناسی دستگاه‌های اطلاعاتی در مقام یك علم كمك كند؟ برای آنكه پاسخ روشنتری به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاری آغاز، سپس به زمینه‌های امكان نفوذ آن در فعالیت‌های پنهان می‌پردازیم.

در جامعه‌شناسی اطلاعاتی بدلیل معضلات فراوانی كه در عمل برای تطبیق و تولید رفتارهای حرفه‌ای و اصولی داریم چه از نظر پایداری قواعد، چه از نظر یكنواختی در «فرهنگ رفتاری» و چه از نظر دخالت متغییرهای متعارض و مزاحمی كه در موارد زیادی حتی ناشناخته‌اند، نمی‌توانیم هنجارهای دقیقی ارائه كنیم. بر همین اساس، در بسیاری از موارد،‌ پیشگوئی‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری ما از دقت لازم برخودار نیست.
نابهنجاری چیست؟

منظور از نابهنجاری بروز یك وضعیت آشفته و از هم گسیخته در ساختار یك جامعه است كه در آن افراد و نهادهای عضو نمی‌توانند براساس یك نظم و یا قاعده مشترك به برقراری ارتباط با خود و نهادهای مرتبط و همكار دست یازیده و نیازهای ضروری و ثانویه خود را رفع نموده و به مجموعه خود معنای فرهنگی و اجتماعی داده و براساس آن كسب هویت كنند. اگر چه تجربه بیست و اندی‌سال در فعالیت‌های امنیتی ایران اسلامی نشان می‌دهد، بسیاری از مفاهیم كلیدی و پرباری كه بتواند زمینه‌ساز یك ساختار منطقی و اصولی متناسب با مردم‌سالاری دینی را در دستگاه‌های امنیتی كشور نهادینه سازد، بدست آمده است لیكن اكنون یاجاد می‌نماید كه قاعده‌مندی رفتاری را در حوزه فعالیت‌های پنهان و حفاظتی تحت عنوان هنجار (Norm) مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم در پناه آن رفتارهایی را كه تأثیر متفاوت و یا متعارضی را بروز می‌دهند تفكیك نمائیم و افراد و كاركردهائی را كه می‌خواهند از دیگر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد این ساختار رفتاری گردند، به رعایت قواعد و اصول رفتاری خاص این حوزه، هدایت كنیم تا نظم فعالیت مشترك مجموعه را بهم نزنند.(5)

در صورت جداسازی رفتارهای متعارض سیاسی با رفتارهای امنیتی می‌توان امید داشت كه روابط اجتماعی بین واحدها و اعضاء را منظم نمود و آنرا در قالب یك گرامر رفتاری (Behaviar Grammer) سازماندهی كرد.

علم آسیب‌شناسی با تنظیم و كنترل نرم‌های رفتاری در یك جامعه، تلاش می‌نماید تا از بروز كنشهای متقابل رفتاری مختل كننده، جلوگیری كرده و ضمن گوشزد نمودن آن به سیستم، بهم ریختگی نظم هنجاری را به كنترل درآورد و از فلج گردیدن ساختار و ایستا شدن آن ممانعت بعمل آورد.(6)
تیكه‌گاه‌های تئوریك آسیب در دستگاه‌های امنیتی

آشفتگی در هنجارهای امنیتی، روند تاریخی اجرای تحقیقات رفتاری را نیز متأثر كرده است بطوریكه در اكثر پژوهشها، وقتی محقق اطلاعاتی اقدام به تدوین چارچوب تئوریك تحقیق می‌كند، بجای آنكه با توجه به قاعده‌مندیهای نظام هنجاری خود و نقد آسیب‌شناختی آنها درخصوص ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه، به تدوین یك چارچوب علمی، كارآمد و آزمون‌پذیر با داده‌های عینی و شاخص‌سازی شده، بپردازد و بدین ترتیب قاعده‌مندی و هنجارهای كاركردی ساختاری و فرهنگی سازمان را كه تحقیق به آن وابسته است، بهبود بخشد. برداشت‌های فردی و شخصی خود را با جملاتی غیرعلمی نامنظم، پراكنده و غیر مربوط ارائه می‌كند.

چارچوب نظری در صحنه‌های پژوهش آسیب‌شناسی امنیتی باید چنان در تار و پود و آزمون یك رفتار و یا آسیب‌های برخاسته از آن نفوذ داشته باشد تا بین داده‌ةایی كه در قالب جداولی چند متغیری تعیین می‌شود نوعی ارتباط تلحیلی و درمانگر برقرار كند، بطوریكه در نتیجه آن، امكان تبیین متغیرهای وابسته و آسیب‌از میسر شود. بنابراین وقتی چارچوب نظری در تبیین متغیرهای رفتاری مطلوب، چنین كاركردی نداشته باشد ذاتاً مع‌الفارغ می‌گردد.

این بی‌توجهی به ضرورت‌های تئوریك، در تحقیقات امنیتی دانشجویات مقاطع تحصیلات تكمیلی نیز دیده می‌شود. بطوریكه دانشجویان با آن كه اطلاع دارند باید در پژوهشهای آسیب‌شناختی ضرورت تبیین رفتارهای اصولی را بكار گرفت ولی نمی‌وانند به این رویه دست یابند كه چگونه از فن و علم و تئوریهای آسیب‌شناختی در تبیین یك هنجار استفاده نمایند.

دانلود فایل ( تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی)

baranritmo.ironiblog.ir/post/1392
Translate this page

با سلام،محصول دانلودی +{{تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات …

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

2hejd.sarvdlc.com/
Translate this page

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی || روی دکمه ادامه …

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

6f7me5.nikandlc.ir/
Translate this page

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی || روی …

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی – ایران دانلود

irdls.blogsky.com/1395/10/05/post-710/
Translate this page

Dec 25, 2016 – تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی. مقدمه. درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ …

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

novinparsaa.meeblog.ir/post/1855
Translate this page

با سلام،محصول دانلودی +{{تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات …

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

arzan.sellu.ir/product-89466-تحقيق-در-نقصانپژوهشهايآسيب-ش…
Translate this page

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش. مقدمه درباره ضرورت و كاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاكنون كم‌صحبت نشده …

دانلود فایل ( تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی) – مقاله …

paperstant.ir/دانلود-فایل-تحقیقی-در-نقصانپژوهشهای-آ/
Translate this page

Jan 2, 2017 – مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب …

دانلود (تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی) – فایل و مقالات

www.newfilestant.ir/paper2095.html
Translate this page

Sep 27, 2016 – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.

دانلود فایل ( تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی) | نگین …

neginproj3.ir/post-6212.html
Translate this page

دانلود فایل ( تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی). نوامبر 30th, 2016 بدون دیدگاه. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید. مدیریت سایت …

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی | شبکه مقاله

articlenetwork.ir/p=38902
Translate this page

Oct 11, 2016 – دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی مقدمه درباره …

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

تا قبل از دهه 1930 میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود كه رهبری یك ویژگی فردی است، و تنها محدودی از افراد بطور ذاتی توانائیها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده كه می‌توانند رهبران موثری باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاری مسیر جدیدی را در تحقیق پیرامون رفتار و خصوصیات رهبری پیمودند. اصولا مشخص ساختن یك الگوی اساسی و یكسان رهبری ناممكن است، چرا كه از یك طرف نمی‌توان ویژگیهائی را برشمرده كهتمام رهبران موثر و موفق دارای آن خصوصیات باشند و از طرف دیگر با توجه به شرایط خصوصیات رهبران موفق و موثر در سازمانها نظامی، صنعتی و تعلیم و تربیتی با یكدیگر متفاوتند. نمونه بارز آن اینكه حتی درون یك صنعت، شرایط متفاوت، رهبری متفاوت را می‌طلبد. مقایسه رهبران صنعتی موفق و موثر در دوره های تاریخی مختلف، در فرهنگهای مختلف و در صنایع مختلف، این مطلب را بوضوح روشن می‌سازد. بهرحال، عواملی كه برای یك رهبری موفق ضرورت دارد، داشتن مهارت و نگرش است كه می‌توان آنها را از طریق فراگیری كسب كرد، و یا بطور گسترده ای اصلاح نمود. رهبری را در یك طیف گسترده باید مورد توجه قرار دهیم. چرا كه چهار متغیر وجود دارد كه رهبری را متاثر می‌سازند، اول خصوصیات رهبر، دوم نگرش ها، نیازها و سایر خصوصیات فردی زیر دستان، سوم خصوصیات سازمان، مانند اهداف آن، و ماهیت وظایفی كه باید انجام پذیرد و چهارم: متغیرهای محیطی.

خصوصیات شخصی كه برای عملكرد موثر رهبر لازم می‌باشد، باتوجه به سایر عوامل، تغییر می‌یابد. این چهار متغیر دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای علمی‌در مورد رهبری می‌باشد و مفهومش این است كه رهبری یك خصوصیت ذاتی فرد نیست. بلكه یك رابطه پیچیده بین این چهار متغیر می‌باشد.

بنابر این اگر بپذیریم كه رهبری رابطه ای بین رهبر، پیروان، سازمان و عموال محیطی است و قبول داشته باشیم كه این عوامل و متغیرهای موقعیتی با گذشت زمان تغییر می‌كند، لازم است بپذیریم كه خصوصیات و ویژگیهای رهبری نیز تغییر می‌كند.

به هر تقدیر تسلط به تكنیك های فنی، مانند كامپیوتر، مالی، تولید، بازاریابی و امثالهم برای رهبری موثر كفایت نمی‌كند، چرا كه جنبه انسانی رهبری، به مراتب مهمتر از وظایف فنی است. برای بقا و حفظ موقعیت هر سازمان، وجود رهبری موثر، امری است حیاتی. سبك تصمیم گیری رهبر، یكی از ابعاد مهم رهبری است. روشهای بسیار متنوعی وجود دارد كه هر رهبر برای انجام وظیفه و یا اتخاذ تصمیمات مشخصی، می‌تواند از آنها استفاده كند كه با توجه به میزان مشاركت یا عدم مشاركت زیر دستان سبك رهبری متفاوت خواهد بود.

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان

bankmaghale.ir/بررسي-عوامل-مختلف-در-رابطه-با-كاهش-انگي/
Translate this page

عنوان : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه. پیشگفتار. ۱. فصل اول – مقدمه پژوهش… ۳. مقدمه. ۴. بیان مسئله. ۴. اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶. فرضیات پژوهش… ۸.

بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان در سازمانها

vista.ir/…/بررسی-عوامل-موثر-بر-انگیزش-و-رضایت-شغلی-کارکن…
Translate this page

بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث … کرده است در این ارتباط فرد به کاهش کمیت یا کیفیت کارش دست می‌زند پاداشهایی که با …. ۱- جنس (مذکر – مونث): اگرچه میان جنسیت کارکنان با رضایت آنان از شغل رابطه …

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

chaharrah.filenab.com/product-58213-بررسي-عوامل-مختلف-در-را
Translate this page

حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69. پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد در 69 صفحه ورد قابل ویرایش …

تحقیق عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی

bankmaghaleh.ir/تحقيق-عوامل-مختلف-در-رابطه-با-كاهش-انگي/
Translate this page

عنوان : تحقیق عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی. تعداد صفحات : ۵۹. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. امروزه توجه به کارکنان و سازمان …

پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت …

www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-عوامل-مختلف-در-رابطه-با-…
Translate this page

پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد پیشگفتار تا قبل از دهه 1930 میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود که …

مقاله 12- بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت …

irdls.blogsky.com/1395/10/10/post-11223/
Translate this page

Dec 1, 2016 – مقاله 12- بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد. پیشگفتار. 1 فصل اول ndash; مقدمه پژوهش… 3 مقدمه. 4 بیان …

کاهش انگيزه کارکنان – رز بلاگ – متفاوت ترين سرويس سایت ساز

otaghekhosousi.rozblog.com/post/317/کاهشانگیزه-کارکنان.html
Translate this page

Dec 13, 2016 – تحقیق عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی بدون شک کاهش انگیزه پرسنل یک شرکت، در کاهش سطح بهره وری عدم رسیدن …

[DOC]مشاهده و دانلود مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان …

maliat.org/…/مقاله-بررسی-عوامل-مختلف-در-رابطه-با-کاهشانگیزه
Translate this page

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب ….. اهداف كلي پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر كاهش انگيزه پرسنل اداره کل امور …

بررسي عوامل مختلف در رابطه با مقاله پژوهشي درباره كاهش انگيزه کارکنان …

maliat.org/بررسي-عوامل-مختلف-در-رابطه-با-مقاله-پژو/
Translate this page

مقاله پژوهشی درباره کاهش انگیزه کارکنان اداره امور مالیاتی گردآورنده:حسین کریم … مشاهده و دانلود مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل …

پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت …

neginproj3.ir/post-9971.html

 رابطه كاهش انگیزه پرسنل

عوامل موثر در انگیزش کارکنان

انگیزش کارکنان+pdf

مقاله انگیزش شغلی

انگیزش شغلی چیست

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

انگیزش شغلی+pdf

انگیزش شغلی کارکنان

تعریف انگیزش شغلی

رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 489 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

هم اكنون بیش از نیم قرن از زمانی كه پیتردراكر برای توصیف گروه جدیدی از كاركنان كه سرمایه زمین و یا نیروی كار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد بلكه توجه شان بر استفاده موثر از دانایی معطوف می‌شد و منجر به ابداع واژه كاركنان دانایی شد نمی‌گذرد و امروزه كاركنان دانایی یا بهتر بگویئم دانشگران حرفه ای درصد بزرگ و رو به رشدی از كاركنان بزرگترین و موفق ترین سازمان‌های دنیا را تشكیل می‌دهند.

برایان و جویس ) قدمی و همکاران 1384)

از سوی دیگر چرا تعداد زیادی از مردم موقعیت‌های خود را برای موفقیت از بین می‌برند این تنها به این علت نیست كه این مدیران جدید هوش و مهارت لازم را برای شغل ندارند، این مدیران از آثار و خصوصیات فردی خود، ایدئولوژی‌ها و رفتارها روی انسان‌ها آشنایی نداشته و به موفقیت نمی‌رسند، در واقع توانایی خویش را قبل از پریدن در یك دیگ بزرگ آبجوش ازریابی نمی‌كنند

(ابدالی، 1384)

در این جهان موج سوم به سیطره ای دست می‌یابد كه به شیوه‌های تازه خلق و بهره برداری از دانایی مبتنی است

تافلر (جعفری،1374)

امروزه سازمانهای آموزشی مخصوصا مراكز آموزش عالی رسالت تربیت انسانهای متخصص و نیز تولید دانش را در جامعه بر عهده دارند

(رئوفی 1383)

بنابراین آموزش و پرورش همگانی در همه مراحل آن و آموزشهای تخصصی و كاربردی برای كاركنان وكارمندان بخش‌های عمومی‌و خصوصی به عنوان یكی از بزرگترین صنایع جهان شناخته شده است و هر كشوری در جهان سالانه بخش بزرگی از درآمدهای ملی خود را برای گسترش و بهبود كارهای آموزشی و پرورشی به كار می‌بندد و همواره برای افزایش این سرمایه گذاری تلاش می‌كند زیرا سودآور و كار ساز بودن آن در پیشرفت شاخص توسعه در فراهم آوردن نیروی انسانی كاردان و متخصص و پرورش مردم با فرهنگ و آگاه كه سرمایه گذاری‌های مادی را می‌افزاید است.

وایلز (طوسی 1382)

سرمایه‌های انسانی بخشی از ثروت ملل هستند و گردش امور در آینده در گرو استعداد و قریحه انسانی است. بنابراین مزیت راهبردی و اقتصادی در آینده نصیب سازمانهایی خواهد شد كه بتوانند در بازار، گروهی متنوع، مشتمل بر بهترین و درخشانترین استعداد‌های انسانی را جذب كنند.

(امینی 1378)(حمیدی1383)

مدیران برای آنكه بتوانند درسمت خود كار آمد وموفق باشند باید از نظر ویژگی‌های شخصیتی با شغل خود انطباق داشته باشند زیرا كه این عدم انطباق باعث عدم موفقیت آنها در وظایف محوله خواهد شد. رابینز (پارسائیان و اعرابی1379)

در این پژوهش سعی بر این است كه به بررسی روابط بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان بپردازد، تا شاید بتوانیم گامی‌هر چند كوچك در جهت تعیین معیار متناسب در انتخاب مدیران اثر بخش برای مهمترین سازمان در امور تربیت دانشگران حرفه ای در عصر برتری خرد برداریم

 

شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………… 1

فصل اول : بیان مسئله

بیان مسئله …………………………………. 2

اهداف تحقیق …………………………………… 3

اهمیت و ضرورت………………………………….. 4

سوالات پژوهشی ………………………………….. 5

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………………….. 6

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………… 8

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی …………………………… 9

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ……………………………… 14

پیشنهادات ……………………………………. 18

یادداشت ها …………………………………… 19

منابع مورد استفاده ……………………………. 20

پیوست ……………………………………….. 21

فهرست جداول

جدول 1-4………………………………… 9

جدول 2-4 ……………………………….. 10

جدول 3-4………………………………… 11

جدول 4-4 ……………………………….. 11

جدول5-4…………………………………. 12

جدول 6-4………………………………… 12