بایگانی برچسب: s

کتاب آشنایی با انواع فلنج ها

فایل شامل دو کتاب آشنایی با انواع فلنج ها و بازرسی فلنج می باشد که تمام اطلاعات کلیدی در مورد این فیتینگ را در بر می گیرد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 11585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

کتاب آشنایی با انواع فلنج ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست

مختصری بر محل استفاده فلنج و کاربرد آن، سایز و فشار فلنج ها

طبقه بندی فلنج ها بر اساس Flange Facing

طبقه بندی فلنج ها بر اساس نوع اتصال به لوله

متریال عمومی فلنج ها و سایزهای موجود مطابق کتاب TC 2001

تفاوت فلنج های سری A و سری B بر اساس ASME B16.47

نحوه اتصال فلنج ها به یکدیگر

مراجع

کتاب 2

بازرسی فلنج

فهرست:

متریال ASTM A 105 بررسی ساختار استاندارد 2003

Scope استاندارد

آنالیز و خواص مکانیکی

فورج و سختی

کربن معادل و مبحث جوش پذیری و ذکر عملیات حرارتی در مارکینگ

تقلب در متریال فلنج A 105

آیا تست ماکرو اچ از مقطع فلنج الزام دارد

مقایسه برینل با کیلوگرم نیرو متناسب با قطر اثر

کتاب آشنایی با انواع فلنج ها

فایل شامل دو کتاب آشنایی با انواع فلنج ها و بازرسی فلنج می باشد که تمام اطلاعات کلیدی در مورد این فیتینگ را در بر می گیرد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 11585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

کتاب آشنایی با انواع فلنج ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست

مختصری بر محل استفاده فلنج و کاربرد آن، سایز و فشار فلنج ها

طبقه بندی فلنج ها بر اساس Flange Facing

طبقه بندی فلنج ها بر اساس نوع اتصال به لوله

متریال عمومی فلنج ها و سایزهای موجود مطابق کتاب TC 2001

تفاوت فلنج های سری A و سری B بر اساس ASME B16.47

نحوه اتصال فلنج ها به یکدیگر

مراجع

کتاب 2

بازرسی فلنج

فهرست:

متریال ASTM A 105 بررسی ساختار استاندارد 2003

Scope استاندارد

آنالیز و خواص مکانیکی

فورج و سختی

کربن معادل و مبحث جوش پذیری و ذکر عملیات حرارتی در مارکینگ

تقلب در متریال فلنج A 105

آیا تست ماکرو اچ از مقطع فلنج الزام دارد

مقایسه برینل با کیلوگرم نیرو متناسب با قطر اثر