بایگانی برچسب: s

آشنایی با موسیقی و نتها( روش تحقیق )

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

آشنایی با موسیقی و نتها( روش تحقیق )

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب:

عنوان

1- مقدمه

2- بیان مسأله

3- بیان اهداف

4- بیان فرضیات

5- مطالعه پیشینه

6- گفتگو با یك موسیقیدان

7- تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

8- تعریف سبكهای موسیقی

9- ابزار جمع آوری اطلاعات

10- روش تحقیق

11- معرفی جامعه

12- معرفی نمونه

13- تعاریف عملیاتی

14- جدول زمانبندی و بودجه بندی

15- فهرست منابع

مقدمه

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است كه انسان به یاری آن می تواند كما بیش آنچه رادر ضمیر مكنون و مكتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است كه یك موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربة عملی گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سركوب شدة اجتماعی را باز آفریند.

اینك بی مناسبت نیست اندكی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

بعضی از هنرمندان خواسته اند هنرهای زیبا را با هم مقایسه كنند و شدت تأثیر یكی را بر دیگری بیان نمایند ( خصوصاً در تأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یكی بر دیگری سخنها گفته اند ولی انگار تأثیر موسیقی در عموم بیش از شعر است و اگر شعر با موسیقی توأم شود و اثرش به مراتب بیش از موسیقی تنها و شعر بی آهنگ است.

توجه خاص جوانان ایرانی به موسیقی و شنیدن آهنگهای بی محتوا كه متأسفانه بیشترین بخش موسیقی رادیوئی و تلویزیونی ما را تشكیل می دهند از طرفی و فراهم نمودن وسایل و موجباتی كه بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید از طرف دیگر مرا بر آن داشت كه وضع این هنر را با روشی كه دانشته و تغییراتی كه به ندرت در آن راه یافته مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان علاقه مند به این هنر قرار دهم.

بیان مسأله

امروزه یكی از مهمترین یكی از مؤثرترین عوامل تفریحی و سرگرم كننده برای جوانان ایرانی گوش دادن به موسیقی است. گرایشات مختلفی نسبت به انواع موسیقی در بین جوانان ایرانی وجود دارد.

جوانان امروز، داستان گذشته موسیقی ما را نمی دانند زیرا در این باره كتابی نوشته نشده است كه بخوانند. موسیقی ما در محیطی اختصاصی به وجود آمده كه چندان به مزاج اجتماع امروز نمی سازد. جوانان نغمه و آهنگی را طالبندكه به آن دل ببندند و سرگرم شوند. ولی چیزی را كه می خواهند نمی جویند. پس دست به دامان موسیقی غربی می شوند. اما چون در همه كس مایه كافی برای فهم آن نیز پیدا نمی شود به ساده ترین نوع آن كه همان جاز است دل خوش می دارند. ( خالقی ، 1372 )

نوازندگان و خوانندگان هم كه رگ خواب آنها را پیدا كرده اند آن سبك را به گوش ایشان می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع می كنند ( خالقی، 1366 )

آن چه كه یك شنوندة موسیقی ـ شنونده ای كه خود موسیقیدان نیست ـ از موسیقی دریافت می كند در واقع احساسی است تا تعقلی. با این حال هرچه او دربارة روابط و تأثیرهای متقابل موسیقائی، آگاهی همه جانبه تری كسب كند. این آگاهیها او را بیشتر به دریافت این هنر یاری خواهد رساند.

( ل. ونیك ، ( 1973 ) ،منصوری ( 1366 ) .)

شاید بتوان گفت احساس شنونده غیر موسیقیدان ولی آگاه بر این روابط به تناسب آگاهیهای او، نزدیك تر به احساس موسیقی دانها و آفرینندة یك قطعة موسیقی كه او می شنود خواهد بود. ( ل . ونیك ( 1973 ) ،ؤ منصوری ( 1366 ) )

هر چه جوانان ما، شناخت گسترده تری بر عوامل ساختاری موسیقی، مانند ملودی، ریتم، حركت و گونه های آن، تكرار و ….. به دست آورند، به رابطة میان عوامل تشكیل دهندة موسیقی و احساسات خود بهتر پی خواهند برد و از موسیقی لذتی آگاهانه تر خواهند برد. ( منصوری ، 1382 )

خصوصیت هر تجربة موسیقائی بستگی به توانائی ما در شنیدن دارد. اولین قدم در راه پیشرفت قابلیت هنر گوش كردن اینست كه چگونه نیروی خود را در درك موسیقی متمركز كنیم. ( پور تراب، 1372 )

انسان امروزی در وضع نا مساعدتری است زیرا تكنولوژی ما را از تمركز باز داشته است. دنیای اصوات الكترونیك، ما را در ارتباط با موسیقی، لحظه ای و آنی بار آورده است ( خالقی، 1366 )

اما سالن كنسرت جای دیگری است، در آن جا همه چیز در خدمت گوش دادن به موسیقی است. جو رسمی وادارمان می كند كه شش دانگ حواسمان به موسیقی باشد. چراغها خاموش می شوند و گوشها آمادة گرفتن اصوات هستند. (مری بویس، هنری جورج فالمیر 1957 )

گوش دادن اثر بخش به چیزی بیش از تمركز و توجه نیاز دارد ( منصوری 1382 )

در ایران آنچه كه موسیقی مجاز نام گرفته است و بنا به تعریفی كه وزرارت ارشاد از آن می كند: منعی در مورد نوع موسیقی و نوع ساختی آن وجود ندارد، تا آنجا كه پیامدهای جسمانی و روانی نداشته باشد.

بخش دیگر به خوانندگان این نوع موسیقی ها باز می گردد كه باعث جو سازی و ایجاد مشكلات دیگر نگردد. مشكل دیگری كه این روزها در عرصة موسیقی در جامعه وجود دارد اینست كه چرا موسیقی برای جوانان محدود و بدون تنوع است؟ و آیا جوانان به موسیقی فرا خور سن و روحیه شان احتیاجی ندارند؟ ( انتخابی فرد، مجلة موسیقی برای جوانان، 1379 )

می دانیم كه مشكل اساسی موسیقی ما محدود بودن دامنة خلاقیتی آن است. مهم ترین علت این محدودیتی بدون تردید فقدان یك تئوری مدوّن بر اساس موسیقی سنتی ماست. ( علیزاده، مقالة سیر تجدد طلبی در موسیقی ایران، 1375 )

باید اقرار كرد كه اكثر موسیقی دانان شرقی در مقابل قدرت و به اصطلاح علمی بودن موسیقی غربی و یا تمدن ماشینی و مادی اروپا به كلی شخصیت خود را از دست داده و به تقلید از موسیقی غربی، به تحقیر یا انكار موسیقی ملی خود كه اكثراً هم از آن بی اطلاعند دست زده اند ( تران وان، مقالة موسیقی شرقی ـ موسیقی غربی، كتاب ماهور، 1372 )

جوانان منابعی سرشار از انرژی و خلاقیت هستند كه اگر فرصت ابراز آن را پیدا نكنند افسرده و خموده می شوند. كارشناسان می گویند كه سوق دادن دائمی جوانان به آرمانگرائی موسیقی گذشته و تنها فلسفة موسیقی باعث شده كه جوانان در محاصرة موسیقیهای مبتذل قرار بگیرند. ( انتخابی فرد، مجله موسیقی برای جوانان، 1379 ) .

حال به بررسی این گرایشات درجوانان نسبت به موسیقی های مختلف می پردازیم و با توجه به آنچه كه گفته شد علل موجدة آن را بررسی می كنیم :

بیان اهداف :

1-) معرفی سبكهای مختلف و موسیقی و تعیین میزان گرایش جوانان ایرانی به هر سبك .

2-) بیان دلایل گرایش جوانان ایرانی به انواع سبكهای موسیقی.

بیان فرضیات :

1-) جوانان ایرانی به موسیقیهای جاز و ریتمیك بیشتر از موسیقیهای سنتی ایرانی علاقه مندند.

2-) میان علاقه مندی جوانان ایرانی به موسقیهای غربی و ضعف علمی موسقیهای ایرانی رابطه وجود دارد.

3-) سطح آگاهی جوانان ایرانی از موسیقی می تواند در جلوگیری از ورود موسیقیهای غربی بی محتوا جلوگیری كند.

مطالعه پیشینه :

دربارة گرایشات جوانان ایرانی به موسیقی های مختلف خصوصاً موسیقی غربی پژوهشهایی انجام شده است كه در این پژوهشها به بررسی علل این گرایشات، دلایل پسرفت موسیقی ایرانی، نوگرائی در موسیقی ایران و امكانات لازم برای یادگیری موسیقی كه در دسترس كودكان و جوانان وجود دارد. پرداخته شده است.

در مقالة « محدود و بی تنوع، نوشتة كاملیا انتخابی فرد در مجلة موسیقی برای جوانان » آمده است: ژیلبر روژه موسیقی شناس در كتابی درباره موسیقی و خلسه می پرسد كه آیا موسیقی دارای چنان قدرت مرموزی است كه انسان را به حالت جنونی كه یونانیان باستان آن را « مانیا » می گفتند دچار كند؟

در این مقاله انتخابی فرد می گوید : پاپ وراك پرطرفدارترین نوع تقاضاهای موسیقی هستند. آیا تب موسیقی پر هیجان و جوان و زنده اشكال عمده ای برای ساختار جامعه ایجاد می كند؟

در این مقاله انتخابی فرد به مصاحبه با جوانان پرداخته و نظر آنها را راجع به موسیقی مورد علاقه شان جویا شده است :

عرفان زرگری 17 ساله می گوید : من موسیقی با صدای بلند و رتیم تند دوست دارم و صدای موسیقی باید خیلی بلند باشد تا پایین و بالا بپرم.

فریده رضائی 25 ساله می گوید : جوانان چیز زیادی نمی خواهند و می گویند همین نوارهای شاد و پر انرژی كه به صورت مجاز به فروش می رسد باید امكان آن را پیدا كند كه به شكل كنسرت عرضه شود و جوانان بتوانند اوقات فراقت خود را در آنجا بگذرانند و تخلیه كنندة انرژی شان باشد.

علیرضا شهرستانی 30 ساله می گوید : حتی در كشورهای عربی خوانندگان محبوب جوانان می آیند و برنامه های وسیع و گسترده می گذارند. جوانان به تحرك، به موزیك و به نشاط احتیاج دارند.

در این مقاله مصاحبه های بسیاری نقل شده است كه همه بیانگر این موضوعند كه جوانان نیاز به موسیقی شاد دارند و موسیقی سنتی ایرانی نمی تواند هیجانات جوانان ایرانی را ارضاء كند.

در این مقاله آمده است كه ژیلبر روژه نقل می كند كه تأثیر موسیقی بر اسكندر چنان بود كه می شد وی را با آن از بحبوحة جنگ روانة مجلس جشنی ملایم نمود.

البته در این تحقیق ( انتخابی فرد ) جای انتقاد نیز وجود دارد زیرا او با جوانانی در سنین مختلف به مصاحبه پرداخته است و طبق آن نتیجه گیری كرده است حال آن كه سن خود عامل مؤثری بر گرایش به موسیقی است چنانكه نوجوانان بیش از جوانان كاملتر، به موسیقیهای ریتمیك و جاز علاقه مندند.

در مقالة دیگری با عنوان نوگرایی در موسیقی ایرانی نوشته آقای حسین علیزاده به بخشهائی از كتاب نگرشی نو بر تئوری موسیقی ایران نوشتة داریوش طلائی اشاره شده است كه می گوید : (( هدف ما ارائه راهی است نو برای درك موسیقی ایرانی با استفاده از انواع موسیقی های زنده ای كه در ایران داریم. ))

در این مقاله ( علیزاده ) به بررسی نوگرائی در موسیقی ایرانی پرداخته شده است و تفاوت میان نوگرائی و نوشوندگی بیان شده است كه عبارتست از : نوگرائی ( مدرنیسم یا فعالیتی آگاهانه برای ایجاد تحول و تحرك رو به جلو توسط فرد یا گروهی ) و نوشوندگی ( مدرنیته كه عبارتست از آنچه كه در موسیقی ایران اتفاق افتاده و آن را از آنچه كه در گذشته بوده متمایز می كند )

این مقاله بسیار گسترده و طولانی است و در عین حال مفاهیم بسیار مهمی را بیان می كند كه همه مستند و مستدل هستند.

در فصلنامه موسیقی ایران در مقاله ماهور در مقاله ای با عنوان چند صدائی در موسیقی ایران نوشته حسین دهلوی آمده است كه :

« تحول پایه و اساس هر هنری است. ملل غرب نیز سالهای سال این راه را پیموده اند و حتی امروزه موسیقی هایدن و موزات نیز برایشان جالب نیست و به همین دلیل به دنیای موسقی مدرن روی آورده اند.»

در همین فصلنامه در مقاله ای از تران وان با عنوان موسیقی شرقی ـ موسیقی غربی آمده است : « نتیجه این نگاه اجمالی به سیر تاریخی موسیقی ایرانی به ویژه در گذشته نشان می دهد كه بزرگترین عاملی كه نقش بازدارندة رشد و تكامل هنری و فرهنگی در ایران را داشته است، گسستگی و انقطاع فرهنگی و تاریخی است و فقدان یك سنت دموكراتیك بسیاری از دستاوردها و تجربه های زندگی فرهنگی اجتماعی و سیاسی ما را بر باد داده است.»

این مقالات بیشتر به بررسی علل گرایش به موسیقیهای مدرن و جدید پرداخته است كه این می تواند آغازی برای راهی كه من در پیش گرفته ام باشد.

در مقالة علل پسرفت موسیقی ایرانی نوشتة علوی آمده است : « چرا موسیقی ایرانی ترقی نكرده است؟ یكی از دلایل این امر، بی علاقگی مردم در امر فراگرفتن موسیقی است. در گذشته هر كس كه شور و شوق هنر را در خود می یافت لااقل ده پانزده سال از عمر خود را صرف آموختن آن هنر می كرد. ولی امروز آنهائی كه به هنر موسیقی علاقه نشان می دهند، می خواهند آن را طی چند ماه یاد بگیرند. »

در این مقاله در جای دیگری آمده است كه : « چون در مذهب اسلام موسیقی با اشكالاتی همراه است لذا موسیقی از راه تعزیه وارد شده است، مثل اینكه به اعتبار حرمت غناء ، موسیقی حرام است ولی تلاوت قرآن به آواز خوش عیبی ندارد و اگر خب دقت شود موسیقی ایرانی، تمام قطعاتش در تعزیه های سابق محفوظ بوده و شاید هزار بار یا بیشتر جلسة تعزیه داشته ایم »

در مقالة محمد محمدی با عنوان برای كودكانمان موسیقی ایرانی نداریم، می خوانیم كه : « اهمیت موسیقی و هنر در كمك به بروز ابتكارات نهفته است اما كاربرد نادرست آنها، تنها سبب دنباله روی و عدم تحرك در سبكها می شود در حالی كه می توان با استفاده صحیح از آنها، نظیر آنچه در سایر درسها و فعالیتها مطرح است، ویژگیهای شخصیتی و خلاقیتی كودكان را رشد داد. »

مطالعة این مقالات و تحقیقات راه را برای من باز كرد تا تحقیق جامعتر و كاملتری را در پیش رو داشته باشم.

آشنایی با موسیقی و نتها

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

آشنایی با موسیقی و نتها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب:

عنوان

1- مقدمه

2- بیان مسأله

3- بیان اهداف

4- بیان فرضیات

5- مطالعه پیشینه

6- گفتگو با یك موسیقیدان

7- تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

8- تعریف سبكهای موسیقی

9- ابزار جمع آوری اطلاعات

10- روش تحقیق

11- معرفی جامعه

12- معرفی نمونه

13- تعاریف عملیاتی

14- جدول زمانبندی و بودجه بندی

15- فهرست منابع

مقدمه

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است كه انسان به یاری آن می تواند كما بیش آنچه رادر ضمیر مكنون و مكتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است كه یك موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربة عملی گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سركوب شدة اجتماعی را باز آفریند.

اینك بی مناسبت نیست اندكی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

بعضی از هنرمندان خواسته اند هنرهای زیبا را با هم مقایسه كنند و شدت تأثیر یكی را بر دیگری بیان نمایند ( خصوصاً در تأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یكی بر دیگری سخنها گفته اند ولی انگار تأثیر موسیقی در عموم بیش از شعر است و اگر شعر با موسیقی توأم شود و اثرش به مراتب بیش از موسیقی تنها و شعر بی آهنگ است.

توجه خاص جوانان ایرانی به موسیقی و شنیدن آهنگهای بی محتوا كه متأسفانه بیشترین بخش موسیقی رادیوئی و تلویزیونی ما را تشكیل می دهند از طرفی و فراهم نمودن وسایل و موجباتی كه بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید از طرف دیگر مرا بر آن داشت كه وضع این هنر را با روشی كه دانشته و تغییراتی كه به ندرت در آن راه یافته مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان علاقه مند به این هنر قرار دهم.