بایگانی برچسب: s

ابجکت (وسایل ورزشی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت های وسایل ورزشی در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 29603 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (وسایل ورزشی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت های وسایل ورزشی در نرم افزار رویت میباشد که شامل وسایل باشگاه بدنسازی – بیلیارد و… و همچنین شامل زمین ورزش والیبال – فوتبال و… میباشد

ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 37113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان شامل وسایل بازی – نیمکت – سطل زباله – ابنما و… در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 29835 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی اعم از وسایل دکوری – ساعت – چوب لباسی و … در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (وسایل تزئینی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 29658 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (وسایل تزئینی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی اعم از وسایل دکوری – ساعت – چوب لباسی و … در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (هواپیما و هلیکوپتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت هواپیما و هلیکوپتر در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 21464 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (هواپیما و هلیکوپتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت هواپیما و هلیکوپتر در مدل های مختلف در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (میز) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت میز در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 27267 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (میز) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت میز در مدل های مختلف و شکل های گوناگون در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (مبلمان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت مبلمان در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 32445 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (مبلمان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت مبلمان در مدل های مختلف و شکل های گوناگون در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (ماشین سواری 4) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل انواع ابجکت ماشین سواری در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 46304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (ماشین سواری 4) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل انواع ابجکت ماشین سواری در مدل های مختلف در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (ماشین سواری 3) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل انواع ابجکت ماشین سواری در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 47878 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (ماشین سواری 3) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل انواع ابجکت ماشین سواری در مدل های مختلف در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (ماشین سواری 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت انواع ماشین سواری در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 43788 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (ماشین سواری 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت انواع ماشین سواری در مدل های مختلف در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت های ماشین های خدمات شهری میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 41361 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت های ماشین های خدمات شهری و ماشین سنگین میباشد که شامل اتوبوس – قطار – ترن شهری – کامیون و… میباشد

ابجکت (ماشین سواری-موتور-دوچرخه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت ماشین موتور دوچرخه در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 47666 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (ماشین سواری-موتور-دوچرخه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت ماشین – موتور – دوچرخه در نرم افزار رویت میباشد که شامل مدل های مختلف میباشد

ابجکت (قایق) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت قایق در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 25438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (قایق) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت قایق در نرم افزار رویت میباشد که در مدل های مختلف و اندازه های مختلف میباشد اعم از موتوری – پارویی و…

ابجکت (شومینه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت شومینه در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 11484 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (شومینه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت شومینه در نرم افزار رویت میباشد که شامل انواع مختلف شومینه و در اندازه های مختلف

ابجکت (سرویس بهداشتی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت سرویس بهداشتی در رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 15738 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (سرویس بهداشتی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت سرویس بهداشتی در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (درخت و گیاه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت گیاه و درخت در رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 44552 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (درخت و گیاه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت های گیاه و درخت در گونه های مختلف و در اندازه های مختلف در رویت میباشد.

ابجکت (تلویزیون و کامپیوتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت های کامپیوتر و تلویزیون در رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 23916 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (تلویزیون و کامپیوتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

ابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت تاسیسات و پنکه در رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 7555 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت تاسیسات موتور خانه و پنکه در رویت میباشد

ابجکت (وسایل بیمارستان و پزشکی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل مجموعه ای از وسایل پزشکی مختلف میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 10601 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (وسایل بیمارستان و پزشکی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل مجموعه ای از وسایل پزشکی مختلف مانند دندان پزشکی – ویلچر و… میباشد

ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت کتابخانه در رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 23468 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت های مختلف کتابخانه در مدل های گوناگون در رویت میباشد

ابجکت (انواع صندلی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از انواع صندلی میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 20049 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (انواع صندلی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل یک پوشه از انواع صندلی میباشد شامل انواع صندلی اداری – خانه – و…