بایگانی برچسب: s

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

1) چشم انداز

(چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینكه دانشگاههایی هستند كه افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی كسب می‌كنند و نقطه شروع كار آنها برای حسابداری از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق.

· در تخصیص منابعی از قیبل كمكها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث از آموزش و تحقیق در هر دانشگاه بدرستی انعكاس می‌یابد، البته در این راستا، نگاهی هم به پیشرفت توسعه فردی هر دانشگاه و ایجاد یك محیط رقابتی می‌شود.

چشم انداز 2:

ایجاد انعطاف در سیستمهای مالی جهت ایجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهی.

به عبارت دیگر:

· پیاده سازی هدایای عملی با صلاحدید دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنین در اختیار قراردادن وجوهی كه بایستی به سالهای بعد منتقل شوند.)

· با توجه به پرداختهای معینی كه توسط دانشجویان صورت پذیرفته با ملاحظه خط‌مشی و ابتكارات هر دانشگاه در درون یك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادیر عینی را تعیین كنید.

· سرمایه‌های مازاد حاصل از تلاشهای دانشگاهها بایستی به اهداف از قبیل تعیین شده‌ای اختصاص یابند كه در طرح میان مدت، پیشاپیش، تصویب شده اند.

· با توجه به امكانات علاوه بر پیشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزینه هایی توسط دولت ارائه می‌شود، همچنین ممكن است بواسطه وامهای بلند مدت یا درآمد حاصل از مصرف وام یا سایر درآمدهای حاصله بواسطه تلاشهای خود دانشگاه نیز پیشرفتهایی صورت پذیرد.

· كمكهای با عوض و سایر درآمدهای تهیه شده توسط دانشگاه بایستی بصورت قاعده‌مند، جدای از هدایای عملی پردازش شوند و با توجه به تلاشهای دانشگاه انگیزه‌هایی هم باید ایجاد شود.

· كمكهای بلاعوض توسط مسئولین محلی ممكن است تحت شرایط خاص پذیرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذیحسابی بر حسب قابلیت اعتماد مالی و تأمینی اجتماعی.

· معیارها و شیوه ها برای محاسبه و توزیع هدایای عملی بایستی برای عموم علنی گردند.

· انتشار گسترده و آشكارسازی جزئیات مالی هر دانشگاه در تمام سالها.

· بازبینی استانداردهای حسابداری براساس ویژگیهای دانشگاه و غیره.

2. خط مشی طراحی سیستم

(1) بودجه‌ها و طرحهای میان مدت

· در ایجاد سرمایه های سالانه برای هر دانشگاه دولت به عنوان یك قانون اجرای عملیاتهای اجرا شده در میان مدت به عنوان یك پیش‌شرط مد نظر قرار می‌دهد لیكن این نیز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پیش‌بینی نشده نیازهایی ممكن اسن بروز كند لذا در حالیكه تغییراتی در طرحهای میان مدت برحسب ضرورت پیش‌ می‌آید برآوردها بایستی بطور دینامیك انطباق داده شوند و وضعیتهای اجتماعی و مالی نیز سالانه به حساب آورده شوند.

· اساساً شیوه برآوردهای بودجه‌ای بایستی سازگار با نوع قانون باشد كه تصریح می‌كند در زمان اجرای طرح در میان مدت قوانین بایستی میزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نیز آن چیزی كه كاربرد عینی در پروسه بودجه ریزی سالانه را به پیش‌ می‌برد نیز بایستی با قانون سازگاری داشته باشد، لیكن این نیز قابل درك است كه هزینه‌های احتمالی متناسب با محاسبه از طریق قوانین از پیش تنظیم شده، نیستند لذا شیوه‌ها باید به نحوی سازگاری داشته باشند تا بتوانند یك چنین مواردی را به درست اصلاح كنند.

(2) هدایای عملی (شیوه‌های محاسبه هدایای عملی)

· هدایای عملی ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (1) و (2) فوق هستند تا شفافیت در تخصیص بودجه را تضمین نموده و استقلال دانشگاهها را به پیش‌ ببرند و به درستی به اجرای پروژه‌های خاص پاسخگو باشند.

(1) اختلاف بین درآمد استاندارد و هزینه محاسبه شده با استفاده از شیوه مشابه محاسبه برای تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجویان و سایر شاخصهای عینی است (هدایای عملی استاندارد).

(2) مقادیر مورد نیاز برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و اداره آموزش ویژه و امكانات تحقیق كه با شاخصهای عینی محاسبة آنها مشكل است (هدایای عملی ویژه)

برای پیشبرد توسعه فردی در دانشگاهها و فراهم آوردن یك محیط رقابتی هدایای عملی بایستی به درستی نتایج ارزیابی های شخصی ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهای میان مدت منعكس نمایند همچنین شیوه‌های عینی و فرایند‌های آنان بایستی بازبینی گردد.

احتمال شیوه‌های قابل انعطاف در محاسبه هدایای عملی بر اساس فلسفه، اهداف، ویژگیها و شرایط هر دانشگاه بایستی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آیتمهای ارزیابی شخص ثالث كه در محاسبه هدایای عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بایستی به دقت مورد بازبینی قرار گیرند تا صحت آنها تضمین گردد و ملاحظه مقتضی بایستی اعمال گردد تا تضمین شود كه آنها استقلال دانشگاه را محدود نمی‌كنند.

معیارها و شیوه‌ها برای محاسبه هدایای علمی بایستی پیشاپیش در معرض عموم و دانشگاهیان واقع شود.

ادارة درآمدهای دانشگاه

درآمدهای دانشگاه را می‎توان ابتدا به درآمدهایی تقسیم كرد كه پیدایش آنها از عملكردهای عادی شغلها، قطعی و اجتناب ناپذیر است (شهریه دانشجویان ، درآمدهای ناشی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و غیره) و نیز سایر درآمدها (مثل وامها ویا كمكهای بلاعوض). درآمدهای ناشی از عملكرد دانشگاه را بایستی به حساب هدایای عملی گذاشت، در حالیكه سایر درآمدها را باید جدای از هدایای عملی، به حساب آورد و نبایستی در محاسبه هدایای عملی انعكاس یابند.

برای ایجاد انگیزه در دانشگاهها جهت مضاعف ساختن درآ,دهای خود در مورد درآمدهای ناشی از عملكرد عادی اگر درآمدها مثلاً از یك بیمارستان وابسته دریافت شوند و به درآمدهای استاندارد اضافه گردند یا یكسری مازاد دیگر بواسطه تلاش دانشگاه ایجاد شود آن را بایستی به حساب اهداف از پیش تصویب شده ای گذاشت كه پیشاپیش در طرح میان مدت بوده است.

اداره كردن شهریه های دریافتی از دانشجویان

عطف به شهریه های دریافتی از دانشجویان لازم است تا كیفیت فرصتهای یاد‌گیری، رشد نخبگان و استقلال پیشرفته دانشگاهها، به حساب آورده شود. بنابراین در حالیكه بخاطر آوردن شیوه ای كه براساس آن این شهریه ها در هدایای عملی منعكس شوند و بعد از تصریح كردن یك میزان استاندارد برای تمام دانشگاهها، گستره پرداختهای معین بایستی توسط دولت، تعیین شود و هر دانشگاه بایستی میزان قطعی خود را در داخل آن گستره تنظیم نماید.

واقع خواهد شد.

كمپانیهای خارجی،‌ با تغییر گرایش به سمت IFRS ، یك زبان گزارش مالی بین المللی را پذیرفته اند كه باید تا حد زیادی دردسرهای مربوط به زبان و گزارش محلی گذشته را كاهش دهد. از این گذشته، تقارب به سمت یك GAAP مشترك، بایستی ارتباط داخلی را تسهیل نموده و گزارش كردن برای كمپانیهای چند ملیتی را آسان نمود و در نهایت منجر به تصمیم گیری قویتر در سطح بین الملل گردد. IFRS ، همچنین از طریق سازگاری بیشتر با محاسبة مقدار معاملة شامل جنبه های افزایش/ ساده سازی معامله پیشنهادی، بر تحصیل ها و تحریم ها نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تغییر به IFRS – پریشانی و فرصت

در حالیكه هدف نمایی یك استاندارد جهانی، پسندیده و مطلوب است، پروسة پذیرش IFRS ، بدون شك یك چالش را ایجاد خواهد نمود كه قابل مقایسه با بحران Y2K و Sarbanes- Oxley در دهة گذشته است. این استاندارد فراریت بیشتری را متوجه درآمدهای گزارش شده خواهد نمود و در ارتباط با خط مشی های جدید حسابداری، موانع قابل توجهی را متوجه مشاركت خواهد ساخت و باعث خواهد شد تا فرایندهای گزارش و ویرایشهای انجام شده بر روی سیستمهای اطلاعات مالی و مدیریت، بازبینی شوند. بهرحال، این موارد تغییر، ممكن است فرصتهایی را برای بازسازی، كاهش هزینه ها و بالا بردن انسجام، بدنبال داشته باشند. از این گذشته، مدیریت صحیح پروسة تبدیل، جهت تضمین محدود شدن گسست در تجارت و نیز ساپورت دائمی و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران، رهبران، تحلیلگران و سایر سهامداران، تعیین كننده خواهد بود.

تبدیل به IFRS، كاری به مراتب بیشتر و بالاتر از یك فعالیت اجرایی است. برای بسیاری از افراد و شركتها، IFRS، با ایجاد تغییرات عمده در اصول حسابداری گذشته،‌شكل می‎گیرد. انتظار می رود كه بالاترین اختلافات در حسابرسی اسناد مالی، دارائی های غیرعینی، مالیاتهای معوق، تركیبات تجاری و سود كاركنان حادث شود. IFRS همچنین دارای یكسری قواعد پیچیده جهت تشخیص این موضوع است كه چه چیز بدهی و دارائی خالص را تشكیل می‎دهد.

(توجه: GAAP , IFRS ، حسابداری را در حوزه های تركیبات تجاری، گزینه سهم و فعالیتهای ناقص تا میزان زیادی، همگرا نموده است. IFRS امروزه بر روی تقارب مالیاتهای معوق و مستمریه ای بازنشستگی (پانسیون ها) كار می‌كند.)

ملاحظات معامله تحت IFRS – قبل از تحصیل و پس از تحصیل

حركت به سمت اعمال IFRS، مثل این است كه بایستی زندگی یك فراگیرنده را خلاصه كنیم، چون جهان به سمت یك مجموعه واحدی از اصول در حركت است. به هر حال، با یك سیستم «اصول- محور»، سطح فزاینده ای از قضاوت مدیریتی پیش می‎آید كه بایستی مدنظر دقیق قرار گیرد. در حالیكه محاسبة قواعد، ممكن نیست هیچگونه تغییراتی را در تجارت اصولی هدف انعكاس دهد، ایجاد استانداردهای جدید و قابلیت قیاس پیشینه ای، آنالیز بیشتری را لازم خواهد داشت.

یك هدف استانداردهای IFRS، بالا بردن شفافیت است كه بایستی برای یك میدان فروش ساده باشد تا تشخیص دهد آیا كسب فلان چیز، ضرر است یا منفعت. به هر حال، در حین مدت موقت گذار، تبدیل به IFRS، چالشهایی را برای كمپانیهایی بوجود می‎آورد كه در حال اندیشیدن بر روی عایدات هستند.

حركت به سمت IFRS بر مدلهای رشد/ خلاصه سازی قبلی كه برای ارزیابی معاملات شركتی، استفاده می شد تأثیر می گذارد (شبیه به آن چیزی كه FASB 141/142 در ایالات متحده انجام داد). تغییرات در حسابداری خرید و نیز بازشناخت درآمد و عوایدی و تخصیص سرمایه، ممكن است دارای یك اثر ذاتی بر مدلهای معامله باشد و به هنگام بحث بر سر قراردادهای بانكی، نیازمند به توجه بیشتری است.

نگرانیهای ویژة فراگیرنده ها شامل این موارد است:

– تركیبات تجاری، به عنوان یك درآمد، محاسبه شود- در مقابل محاسبة «ادغام قبلی» سرقفلی دیگر واگذار نگردد اما در عوض هر سال در معرض تست اختلال واقع گردد. سرقفلی ممكن است یك آیتم دائمی ترازنامه شود. در طی سالهای اولیه، ممكن است معاملاتی با بیش از قیمت واقعی، انجام پذیرد.

– ماركهای اكتسابی، تكنولوژی، روابط مشتری و سایر دارائی های ناملموس و غیرعینی، از سرقفلی جدا شوند و در قیمت عادله خویش، گزارش گردند و در طول زندگی مفید خویش، واگذار شوند (دیاگرام 1). در سال 2003، یك مطالعه براساس تجربه ایالات متحده در پذیرش FAS141/142 نشان داد كه به طور متوسط، 22 درصد قیمت خرید، به دارائی های جداگانة غیرعینی، ولی قابل شناسایی، تعلق گرفته است.

– سرقفلی منفی كه تشخیص داده شد،‌ بلافاصله به عنوان درآمد تلقی گردد.

– فعالیتهای خزانه ممكن است از قوانین سفت و سخت حسابداری IFRS، تأثیر بپذیرند.

– فهم اینكه كدام گزینه های ایجاد گردیده «به عنوان گزینه های سیاست حسابداری در استانداردهای معین IFRB» هستند، همچنان وجود دارد.

– تضمین اینكه اختلافات كلیدی IFRS، به هنگامی كه از اطلاعات مالی «قبل از GAAP» به عنوان اساس پیش بینی های مدیریت یا مقایسه با این پیش بینی ها استفاده می‎شود، درست فهمیده و درك شوند.

موارد بالقوه در ارتباط با توافقات خرید عبارتند از:

? ناهماهنگیها و ناسازگاریها در گزارش مالی پیشینه، برقراری ارتباط مدلهای افزایش/ ساده سازی با دوره های پیشین گزارش را با مشكل مواجه می سازد.

? وجود مشكلات با وام دهندگان بین المللی، قراردادهای بدهی را سازگار با GAAP ایالات متحده یا IFRS اصلاح می‌كند.

? وجود مشكلات در برآورد تنظیمات سرمایة كاری، بطور برجسته ای در طول دوره های انتقال و گذار موقت است.

گذار اولیه IRE را موجب می‎شود:

با اولین موجی كه در اروپای تحت IFRS، پیش آمد، سازمانهای معینی اعلام كردند كه هزینه و پیچیدگیهای همراه با اجرا، سودهایی كه از قبل انتظار می رفت را ارائه ننموده است. مخالفین می گفتند كه شكلهای درآمدی گزارش شده تحت IFRS، شباهت بسیار كمی با گردش وجوه دارد. یعنی چیزی كه مبنای كلیدی اندازه گیری سرمایه گذاران و كارشناسان است. آقای اریك آنستی (Eric Anstee) مدیر اجرایی ICAEW می‌گوید:

«IFRS ، قانون نه چندان خوب Sarbanes- Oxley آمریكا در بازارهای سهام كم مشتری را گرفتار نموده است. برخی از كمپانیهای بزرگتر می گویند كه شاهد منافع خالصی از Sarbanes- Oxley هستند، ولی منافعی را در IFRS، شاهد نمی باشند كه بعید می دانند كه بدرد بخورد».

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

کاربر

مقاله حسابداری مالی،تحلیل هزینه ای و مالی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

1-1- اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای كسب و كار، مدیریت كارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است كه پیامدهای مالی هرگونه امكان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

1-2- ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی كه امكان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده كنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌كند» تعریف كرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط می‎شود كه برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان كسب و كار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌كند كه از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌كنند. این نكته، نحوة استفادة بیشتر شركت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یكپارچه كننده ای» كه پیامدهای تركیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شركت مشخص می كند، نشان می‎دهد. موضوع هایی كه در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند كه عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امكان آماده كردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. كانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده كردن صورت های مالی شركت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن كه اطلاعات حسابداری مالی، فواید و كاربردهای بدیهی در یك شركت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده كنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را كه مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌كند. در چنین حدی، كانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار كمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شركت ها برای كمك به برنامه ریزی، كنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.

مدیریت مالی

كار مدیریت مالی به سه حوزة مهم تصمیم گیری مربوط می‎شود: تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های مالی و تصمیم های مربوط به سود سهام.

تصمیم های سرمایه گذاری به معنی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از بین مجموعة گزینه هاست كه بیشترین نفع را برای شركت و سهامداران آن دارد.

تصمیم های سرمایه گذاری، علاوه بر سرمایه گذاری جدید، جایگزین كردن دارائی های موجود را هم شامل می‎شوند. تصمیم های سرمایه گذاری، اساساً مدیریت را درگیر تعیین و بازنگری برنامة درازمدت، برای به كارگیری دارائی های شركت می‌كند.

تصمیم های مالی، بهترین آمیزة مالی را كه شركت باید به كار ببرد، معین می‌كند. این تصمیم ها، تركیب سرمایه صاحب كار و سرمایه قرض گرفته شده را كه باید استفاده شود، شامل می‎شوند.

تصمیم های مربوط به سود سهام نیز تصمیمی مهم برای مدیریت مالی است. سود سهامی كه به سهامداران پرداخت می‎شود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلی كه می‎تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید به كار رود، می كاهد. اگر سهامداران به تغییرات بین درآمد سود سهام و عایدی سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام، بی تفاوت باشند، تعیین پرداخت بهینه سود سهام، كه ثروت سهامداران را حداكثر كند، ممكن می‎شود.

مدیریت مالی با حل مشكلات در این سه زمینه ارتباط دارد و اصولاً هدف مدیر مالی را با حداكثر كردن ثروت سهامداران شركت مربوط می دانند.

حسابداری مالی

2-1- صورت های مالی

گزارش های مالی پایان دوره، معیاری برای شناخت عملكرد شركت،‌ از طریق صورت درآمد، و شناخت وضعیت مالی شركت از طریق ترازنامه ایجاد می‌كنند.

در این قسمت، اصطلاحات بسیار و گسترده ای به كار می رود كه می‎توان آنها را متعلق به سه مقولة كلی دانست:

– گزارش های پایان دوره

– پنج گروه اساسی حساب ها

– اصول پذیرفته شده حسابداری

گزارش پایان دوره

گزارش های پایان دوره در هر شركت از صورت درآمد (گزارش عملكرد) و ترازنامه (صورت وضعیت مالی) تشكیل شده است.

صورت وضعیت درآمد (یا حساب سود و زیان)، سود یا زیان شركت را طی یك دورة معین حسابداری می سنجد. این سنجش با انطباق درآمد شركت در دورة موردنظر نسبت به مخارج موجود در كسب آن درآمد انجام می‎گیرد. سود (یا زیان) حاصل معرف تغییر در ثروت شركت طی یك دورة حسابداری است، به طوری كه «سود» به افزایش ثروت شركت و زیان به كاهش آن می‎انجامد. این تغییر ثروت بر «مطالبات» مالكان شركت اثر می گذارد؛ به طوری كه در ترازنامه ها، سود به حق مالی مالكان، اضافه و زیان از آن كم می‌كند. چنین گزارشی را در ایالات متحده صورت درآمد و در بریتانیا حساب سود و زیان می‎نامند. درآمد (یا سود) دوره ای یك شركت با كسر مخارج آن از درآمد به دست می‎آید و می‎توان آن را با فرمول زیر نشان داد:

= R – E درآمد (یا سود)

كه در آن:

= R درآمد در آن دوره؛ و

= E مخارج در همان دوره

ترازنامه گزارشی است كه دارایی، دیون و حق مالی مالكان (یا وجوه سهام داران) را در پایان یك دوره حسابداری منعكس می‌كند. دارایی شركت، همیشه برابر است با مطالبات وام دهندگان (بدهی ها) به علاوه مطالبات مالكان (حق مالی مالكان). این را هویت حسابداری (تعیین بدهكار و بستانكار حساب) می‎نامند كه معرف آن، رابطة زیر است:

A = L + OE

كه در آن:

= A دارائی ها؛

= L بدهی ها؛

OE = حقوق مالكین است.

صورت درآمد یا حساب سود و زیان، درآمد شركت را طی یك دورة زمانی می سنجد، در حالی كه ترازنامه بازتاب وضعیت مالی، برحسب دارائی ها، دیون و حق مالی در یك زمان خاص است.

پنج گروه اساسی حساب ها

حسابداران، برای حفظ سوابق تفصیلی، مبادلات را در حساب های دفتركل ثبت می‌كنند. اگرچه دفاتر شركت ها ممكن است شامل تعداد زیادی حساب باشد، اما فقط پنج نوع اصلی وجود دارد كه عبارتند از درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالكین (یا حق مالی سهامداران).

منظور از درآمدها پولی است كه كسب و كاری در نتیجه ارائة كالا و خدمات به مشتریان خود به دست می‎آورد.

مخارج، به معنی تعهداتی است كه به ازای ارائة خدمات یا كالا به مشتریان، به بنگاه (شركت) تحمیل می‎شود.

دارایی به معنی اموالی است كه شركت تجاری مالكیت آن، یا از نظر قانونی حق اعمال نفوذ بر آنها را دارد.

Y مقدار كل هزینة محاسبه شده؛

= X میزان فعالیتی كه هزینه به ازای آن محاسبه شده است؛

= a برآورد ارزش واقعی هزینه های ثابت (A) در دورة موردنظر؛

= b برآورد ارزش واقعی هزینه های متغیر (B) به ازای هر واحد؛

Y متغیر مستقل است كه كل هزینه را می سنجد. متغیر وابسته X است كه می‎تواند نشانة كل ساعات كار شده، یا تعداد واحد تولید تكمیل شده در طی یك دوره باشد.

فرض خطی بودن توابع هزینه كه حسابداران به كار می برند، فرض «ساده كننده» است. در اصل، رابطة واقعی بین میزان ستانده و هزینه ها می‎تواند «خمیدة خطی» (غیرخطی) باشد و پژوهش های تجربه ای كه اقتصاددانان انجام داده اند، حاكی از غیرخطی بودن تابع های هزینه اند.

اگر این توابع وجود دارد كه تابع هزینه، به طور كلی، غیرخطی است، چرا حسابداران فرض خطی بودن آن را به كار می برند؟ دلیل این فرض آن است كه امكان تقریب به تابعی غیرخطی، به كمك تابع خطی، در فاصله ای مشخص و نسبتاً محدود وجود دارد، مادام كه اطلاعات محاسبه شده در این فاصله (دامنه) محدود به كار می روند، نتایج حاصل رضایت بخش خواهد بود. اما، اگر نتایج حاصل از تقریب خطی در خارج از دامنة مشخص به كار گرفته شوند، امكان بروز خطاهای چشمگیر در آنها وجود خواهد داشت.

3-1-1- شیوه های تعیین هزینه های ثابت و متغیر

برای تفكیك هزینه ها، برحسب مولفه های ثابت و متغیر آنها، كاربرد سه روش رایج است. این شیوه ها، وقتی مفیدند كه هزینه ها در گذشته الگوی مشخص و متمایزی را نشان داده باشند و انتظار ادامه این الگو در آینده نیز برود. این سه روش عبارتند از: نمودار پراكندگی، برآورد فراز و فرود و «رگرسیون ساده».

نمودار پراكندگی

روش «نمودار پراكندگی» عبارت است از مشخص كردن «ساعات كار مستقیم» بر محور X و هزینة كل بر محور Y . بررسی نقاط ترسیم شده حاكی از وجود رابطه ای كلی بین تعداد ساعات كار مستقیم و هزینة كل است؛ به این صورت كه با افزایش تعداد ساعات كار مستقیم، هزینه كل نیز افزایش می یابد.

نخست تمام نقاط، رسم شده و سپس، خط بهترین برازندگی با این مجموعه نقاط ترسیم می‎شود. این خط را كه معرف رابطة كلی ناشی از مشاهدات است، با بازرسی چشمی ترسیم می‌كنند. این شیوه متكی به قضاوت «دید» است و از این رو در معرض خطای قابل ملاحظه ای است.

حسابداری مالی

حسابداری مالی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
حسابداری مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 7377
کاربر

مقاله در مورد حسابداری مالی

حسابداری مالی

مقدمه

این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید . زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری ، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد كه مورد نیاز استفاده كنندگان از این صورتهای مالی است .

شاید بتوان گفت كه دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری ، اصل تفكیك شخصیت می‌باشد . این اصل امكان مشاركت صاحبان سرمایه ای را كه به تجارت نمی پرداختند ممكن ساخت و به این شكل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد.

این نوع از مشاركت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد.

البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان ، افزایش شمار شركتهای سهامی دانست .

یكی دیگر از موضوعات اصلی كه در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بردرآمد بود. این نوع از مالیات كه در اغلب كشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی كشورها شد.

تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی كه میزان سود را به درستی نشان دهد . به این ترتیب دولتها به صورت یكی از اصلی ترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند.

دیگر استفاده كنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتریان ، كاركنان ، سرمایه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمایه ، جامعه و مدیریت مؤسسه.

22 صفحه ورد قابل ویرایش

 

دانلود پژوهش حسابداری شهرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 88
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پژوهش حسابداری شهرداری ها

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

کاربر

فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری …….. 1روش حسابداری ………….. 1روش نگهداری حسابها………. 2بودجه …………….. 3تهیه وتنظیم بودجه …………… 3فصل دومتعاریف ……………… 7حسابهای عمومی (بامانده بدهكار)……………. 8حسابهای عمومی (بامانده بستانكار)……………… 8بستانكاران ……………… 9بانك /صندوق …………………. 9پیش پرداخت وعلی الحساب ……………. 11تنخواه گردان …………… 13تامین اعتبار……… 21فصل سومطبقه بندی عملیات ……………. 24طبقه بندی هزینه ها………… 26انواع درآمد………… 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار………… 29استقراض ازیك حساب برای استفاده درحساب دیگر…. 31سپرده هاووجوه امانی …………….. 33فصل چهارمدارائیهای جاری …………….. 37دارائیهای ثابت ……………. 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت …………. 42فروش .زائل كردن .حذف دارائی ثابت ………. 44مشاركت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ……………. 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها……… 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت …………. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ………………. 53تعدیلات یا اصلاحات ……… 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )……….. 57بستن حسابهای موقت ……………………………… 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی ………….. 60صورتحساب مازاد…………. 64ترازنامه ……………… 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك ………. 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه كه 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشكیل میشـود»در مـورد درآمد هائیكه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میكنـد حسابهای انتظامی تشكیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذكور كه در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت كه در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یك از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه كه همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذكور زمینه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینكـه روش حسـابداری شهرداریهای كشـور متحد الشكل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذیر سازد. كلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـكه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاك تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود كه برای هر یك از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یك بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیكه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یك حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی كه منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مكلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد كه از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت كشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است كه بودجه بعنـوان یك برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت كامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیكند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعكاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یك سیتم صحیـح حسـابداری كه در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امكان پذیر است . تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مكلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله كاركنان ثابـت شهرداری كه اطلاعات كافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مكلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـكل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر كل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

فهرست مطالب

فصل اول

خصوصیات حسابداری شهرداری …………………………………………………………………. 1

روش حسابداری ……………………………………………………………………………………….. 1

روش نگهداری حسابها……………………………………………………………………………….. 2

بودجه ……………………………………………………………………………………………………… 3

تهیه وتنظیم بودجه ……………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم

تعاریف ……………………………………………………………………………………………………. 7

حسابهای عمومی (بامانده بدهكار)…………………………………………………………………. 8

حسابهای عمومی (بامانده بستانكار)………………………………………………………………… 8

بستانكاران ………………………………………………………………………………………………… 9

بانك /صندوق ………………………………………………………………………………………….. 9

پیش پرداخت وعلی الحساب ………………………………………………………………………. 11

تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………… 13

تامین اعتبار……………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم

طبقه بندی عملیات …………………………………………………………………………………….. 24

طبقه بندی هزینه ها…………………………………………………………………………………….. 26

انواع درآمد……………………………………………………………………………………………… 28

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار………………………………………………………………………. 29

استقراض ازیك حساب برای استفاده درحساب دیگر……………………………………… 31

سپرده هاووجوه امانی ……………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم

دارائیهای جاری ……………………………………………………………………………………… 37

دارائیهای ثابت …………………………………………………………………………………….. 38

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ……………………………………………………….. 42

فروش .زائل كردن .حذف دارائی ثابت ……………………………………………………. 44

مشاركت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ………………………………. 45

بدهی های جاری ………………………………………………………………………………….. 46

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها………………………………………………. 50

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ………………………………………………………… 50

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری …………………………………………………….. 53

تعدیلات یا اصلاحات …………………………………………………………………………… 55

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )…………………………………………………………. 57

بستن حسابهای موقت ……………………………………………………………………………. 58

گزارشهاوصورتحسابهای مالی ………………………………………………………………… 60

صورتحساب مازاد…………………………………………………………………………………. 64

ترازنامه ………………………………………………………………………………………………. 65

صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك ………………………………………………… 70

فصـل اول

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.
1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه كه 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشكیل میشـود»در مـورد درآمد هائیكه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میكنـد حسابهای انتظامی تشكیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذكور كه در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت كه در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یك از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه كه همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذكور زمینه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینكـه روش حسـابداری شهرداریهای كشـور متحد الشكل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذیر سازد. كلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.
2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـكه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاك تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود كه برای هر یك از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یك بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیكه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یك حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی كه منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجه
تهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مكلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.
تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد كه از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت كشور ارسال دارد.
اجـرای بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است كه بودجه بعنـوان یك برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت كامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیكند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعكاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یك سیتم صحیـح حسـابداری كه در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امكان پذیر است .
تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مكلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله كاركنان ثابـت شهرداری كه اطلاعات كافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مكلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد.
طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـكل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر كل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری …….. 1روش حسابداری ………….. 1روش نگهداری حسابها………. 2بودجه …………….. 3تهیه وتنظیم بودجه …………… 3فصل دومتعاریف ……………… 7حسابهای عمومی (بامانده بدهكار)……………. 8حسابهای عمومی (بامانده بستانكار)……………… 8بستانكاران ……………… 9بانك /صندوق …………………. 9پیش پرداخت وعلی الحساب ……………. 11تنخواه گردان …………… 13تامین اعتبار……… 21فصل سومطبقه بندی عملیات ……………. 24طبقه بندی هزینه ها………… 26انواع درآمد………… 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار………… 29استقراض ازیك حساب برای استفاده درحساب دیگر…. 31سپرده هاووجوه امانی …………….. 33فصل چهارمدارائیهای جاری …………….. 37دارائیهای ثابت ……………. 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت …………. 42فروش .زائل كردن .حذف دارائی ثابت ………. 44مشاركت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ……………. 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها……… 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت …………. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ………………. 53تعدیلات یا اصلاحات ……… 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )……….. 57بستن حسابهای موقت ……………………………… 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی ………….. 60صورتحساب مازاد…………. 64ترازنامه ……………… 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك ………. 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه كه 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشكیل میشـود»در مـورد درآمد هائیكه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میكنـد حسابهای انتظامی تشكیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذكور كه در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت كه در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یك از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه كه همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذكور زمینه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینكـه روش حسـابداری شهرداریهای كشـور متحد الشكل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذیر سازد. كلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـكه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاك تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود كه برای هر یك از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یك بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیكه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یك حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی كه منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مكلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد كه از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت كشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است كه بودجه بعنـوان یك برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت كامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیكند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعكاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یك سیتم صحیـح حسـابداری كه در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امكان پذیر است . تفــریغ‎ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مكلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله كاركنان ثابـت شهرداری كه اطلاعات كافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مكلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـكل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر كل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای