بایگانی برچسب: s

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 822 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

كشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشكسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی كار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتك یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیك

روش تراز انرژی(5)

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه كشاورزی بكار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی كه نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد كه بوسیله لایسیمتر زهكش دار در دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربی بكار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود.

1-2اهمیت كشت سیب زمینی

سیب زمینی یكی از مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار كشاورزی (FAO) بر آورد كرده كه برای تغذیه جمعیت جهان به 60 در صد غذای بیشتری نیاز است(12) و از آنجا كه سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط 2/2 تن یكی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح كشاورزی ، كه یكی از را هكار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد. بیشترین سطح زیر كشت این محصول مربوط به اروپائیان است كه عملكردی بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا می‌باشند.(جدول 1-1) بطوریكه در این جدول مشاهده می‌شود حدود 43 درصد كل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود.

 


جدول1-1 میزان سطح زیر كشت و عملكرد كل سیب زمینی در سطح جهان

قاره سطح زیر كشت

(1000هكتار)

عملكرد كل (T1000) در صد از كل
آمریكا 1725 42224 55/13
اروپا 8375 132725 64/42
آسیا 7999 122236 25/39
آفریقا 1137 12410 98/3
استرا لیا 424 1260 56/0

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران

محصول سیب زمینی یكی از ارقام اصلی است كه در راستای امنیت غذایی آینده كشور میتواند نقش عمده ای را ایفاد نماید سیب‌زمینی تنها محصولی است كه بعد از گندم ، برنج و ذرت میتواند بخشی از مواد نشاسته ای و پروتئینی مورد نیاز جامعه را تأمین كرده و امكان جایگزینی آن با محصولات ذكر شده وجود داشته و در كاهش واردات محصولات غذائی فوق مؤثر می‌باشد.(29) سطح زیر كشت محصول سیب زمینی كشور در سال 1382 برابر 175 هزار هكتار بر آورد شده است و میزان تولید آن 5/3میلیون تن برآورد شده است كه این مقدار12/1 در صد كل سیب زمینی تولید شده در جهان می‌باشد(1). برای افزایش این مقدار باید راهكارهای بسیار بنیادی در نظر گرفت. یكی از راهكارهای افزایش این محصول بالا بردن میزان كارائی مصرف آب می‌باشد كه بدون برنامه ریزی صحیح آبیاری مقدور نمی‌باشد. لذا برنامه ریزی صحیح آبیاری مستلزم دانستن دقیق نیاز آبی می‌باشدكه امید است این تحقیق بتواند در جهت افزایش عملكرد سیب زمینی در سطح كشور مؤثر باشد.

 

1-4 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه استان‌های خراسان و سمنان می‌باشد. انتخاب این مناطق به آن دلیل بوده است كه با وجود اهمیت كشت سیب‌زمینی اطلاعات مورد نیاز در زمینه آبیاری برای این گیاه بسیار اندك است.

1-4-1 استان خراسان

مساحت استان خراسان 313335 كیلومتر مربع می‌باشد كه معادل یك پنجم مساحت كل كشور می‌باشد. این منطقه در شمال و شمال شرق ایران بین مدارات 30 درجه و 21 دقیقه و 17 دقیقه عرض شمالی و 5 در جه و 20 دقیقه طول شرق از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. تنوع آب و هوایی در این منطقه شرایط تولید 47 نوع محصول زراعی را فراهم نموده است. كه در جدول شماره2 بعضی از محصولات مهم استان و میزان تولید آن را ارائه شده است(16)

 

جدول1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380

نوع محصول درصد از كل تولید كشور رتبه از لحاظ تولید در كشور
جو 61/20 اول
پنبه 24/38 اول
چغندر قند 68/35 اول
خربزه 46/51 اول
گوجه فرنگی 64/13 دوم
گندم 03/10 سوم
هندوانه 81/13 سوم
سیب زمینی 5 هفتم

بطوریكه مشاهده می‌شود استان خراسان در مورد تولید 4 محصول مقاوم اول كشور و گوجه‌فرنگی مقاوم دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید سیب‌زمینی محل كشت و میزان سطح زیر كشت در دشت‌های كشاورزی این استان، خراسان طبق جدول 1ـ3 میباشد.

جدول 1-3 محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان

محل كشت سطح (هكتار) محل كشت سطح( هكتار)
دشت ازغند 98 سهل آباد 2
اسفده 28 شاهرفت 5
اسفراین 90 شهرنوباخزر 54
بجستان 25 صالح آباد-جنت آباد 17
بجنورد 2292 صفی آباد 27
بشرویه 1 طبس 9
بندان 2 عنبری ـ یرچاه 4
بیرجند 36 فردوس 25
تایباد 39 غلامان ـ راز 29
تربت جام 1189 قائن 145
جوین سلطان آباد 61 قلعه میران 27/19
چاهك موسویه 14 قوچان ـ شیروان 2909
حاتم قلعه 128 قوری میران 8
خضری 52 كاشمر 48
خواف سلامی 1 كویر 2
درگز 291 كرات 7
درمیان-گره بك 117 گناباد 20
درونه 5/67 گیسور 5
رخ 410 ماروسك 3/15
رشتخوار 4 مانه 300
ریوش 417 مشهد ـ چناران 2113
زاوه ـ تربت حیدریه 85 مختاران 9
زوزن 5 ینگجه 190
سبزوار 31 مبندان 5/4
سرایان 27 نیشابور 160
سربیشه 35 نریمانی 24
سملقان 69 نای بند ـ دیهوك 1
سنگ بست 113 میغان ـ دهنو 3

بطوریكه در جدول مذكور مشاهده می‌شود سیب‌زمینی در استان خراسان تقریباً در 60 دشت مهم این استان به صورت كم و بیش كشت می‌شود.

 

 

 

[PPT]توربین انبساطی – نفت و گاز پارس

www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891028.8.pps
Translate this page

2- تضمین رساندن گاز به نیروگاه (عدم اختلال در بهره‌برداری نیروگاه)،. 3- امنیت (امنیت پرسنل عملیاتی و البته محیط زیست). انواع توربین‌های انبساطی. الف. توربین …

توربین انبساطی :: AeroTech

aeroinfo.blog.ir/tag/توربین%20انبساطی
Translate this page

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توربین انبساطی» ثبت شده است – Aerospace Technology. … شکل 1-‌‌3 بازده انواع توربین های شعاعی و محوری بر حسب سرعت دورانی.

دانلود پروژه بررسی عملکرد و کارایی توربین انبساطی در نیروگاههای …

forum.semeng.ir/showthread.php?tid=2151
Translate this page

Feb 11, 2015 – فشار سوخت گاز معمولاً توسط یک ایستگاه تقلیل فشار کاهش یافته و در بیشتر حالات با صرف انرژی جهت استفاده در توربین های احتراقی گرم می …

توربین انبساطی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=توربین+انبساطی&topic_2…
Translate this page

مدل سازی توربین انبساطی و بهبود عملکرد آن در اتصال به شبکه توزیع با استفاده از … توربین های انبساطی، انبساط گرهای چرخانی هستند که ضمن کاهش فشار گاز …

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی – sabzblog.tk

bank.sabzblog.tk/post/2822
Translate this page

اگر شما محققین و کار آفرینان و دانشجویان در پی فایل بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی میباشید , جهت مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود بهتر فایلبررسی …

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی – فایل ناب

eliazer.filenab.com/product-58208-پايان-نامه-بررسي-اجمالي-عملكر
Translate this page

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی مقاله بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی پروژه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی تحقیق بررسی …

مقاله طراحی و ساخت سیستم عملکرد توربین انبساطی مولد برق – سیویلیکا

www.civilica.com/Paper-NMEC02-NMEC02_175=طراحی-و-ساخت-…
Translate this page

مقاله طراحی و ساخت سیستم عملکرد توربین انبساطی مولد برق, در دومین کنفرانس ملی مهندسی … توربین انبساطی، شیر برقی، رگولاتور تنظیم فشار، پره های ثابت …

[PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

www.saba.org.ir/saba_content/media/image/2012/…/3591_orig.pdf
Translate this page

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ. : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻫﺎي اﺧﺘﻨﺎق. 1. و در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﻛﺜﺮ ﮔﺎزﻫﺎ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺒﺴﺎط …

ارائه نتايج پروژه پژوهشي”امكانسنجي بكارگيري توربين هاي انبساطي در …

research.nigc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?…
Translate this page

سابقه استفاده از توربينهاي انبساطي به منظور توليد برق در ايستگاه هاي تقليل … وي خاطر نشان ساخت: در اين پروژه، ايستگاه تقليل فشار گاز ذوب آهن جديد استان …

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی

4mnhig.radikaldl.ir/
Translate this page

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی.