بایگانی برچسب: s

ابجکت (انواع تخت خواب) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های تخته خواب در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 20641 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (انواع تخت خواب) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های انواع تخته خواب در نرم افزار رویت میباشد که شامل انواع ان اعم از یک نفره – دو نفره – همچنین در مدل های مختلف

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت انسان در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 11217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت انسان در نرم افزار رویت میباشد که مدل های مختلف اعم از ایستاده – نشسته – جمعی و…

ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 33289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد اعم از انواع اشپزخانه به طور کامل و همچنین وسایل اشپزخانه.

ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 31876 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد اعم از انواع اشپزخانه به طور کامل و همچنین وسایل اشپزخانه.

ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل دیتیل و ابجکت اسانسور و ستون میباشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 3771 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل دیتیل و ابجکت اسانسور و ابجکت ستون در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture شماره 2

این فایل شامل ابجکت های (در) در نرمافزار رویت باشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل zip
حجم فایل 16337 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture شماره 2

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت های (در) در نرم افزار رویت باشد که شامل انواع مختلف (در) میباشد .از جمله درهای فضاهای عمومی – خانه و…

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت های (در) در نرمافزار رویت باشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 34547 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture

فروشنده فایل

کد کاربری 7516

کاربر

این فایل شامل ابجکت های (در) در نرم افزار رویت باشد که شامل انواع مختلف (در) میباشد .از جمله درهای فضاهای عمومی – خانه و…

طراحی رویت ساختمان سه بعدی

طراحی ساختمان سه بعدی با اتودسک رویت Autodesk Revit
دسته بندی معماری
بازدید ها 52
فرمت فایل rar
حجم فایل 8273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

طراحی رویت ساختمان سه بعدی

فروشنده فایل

کد کاربری 9

کاربر

این محصول طراحی سه بعدی یک ساختمان با استفاده از نرم افزار رویت است که نمایی از آن را مشاهده می کنید

این محصول برای عزیزانی که در زمینه طراحی نما و ساختمان فعالیت دارند و پروژه معماری از این دست انجام میدهند مناسب میباشد