محاسبه استرس گرمائی بر اساس شاخص WBGT در صنعت دوب فلزات

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﺶﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺯﻳﺎﻥﺁﻭﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ، ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺯﺵ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﮒﺁﻭﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮﮎ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻨﺶﻫﺎﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻩﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻮﺩ WBGT ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺫﻭﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!