هيپنوتيزم چيست

هيپنوتيزم چيست
هيپنوتيزم علمی نوين

هيپنوتيزم چيست
زمانی که هوشیار هستیم بخش  ضمیر آگاه  به صورت فعال عمل میکند و ضمیر ناخودآگاه  در وضعیت غیر فعال قرار می گیرد . در حالت هیپنوتیزم ،  ضمیر آگاه تا حدودی مهار شده و بخش ضمیر ناخودآگاه فعال میگردد . یا به زبان دیگر در وضع تعادل یا نزدیک به تعادل قرار میگیرد . در این شرایط امکان ارتباط و تأثیرگذاری بر روی ضمیر ناخودآگاه وجود دارد .تجسم خلاق
همه افراد بدون اینکه در ضمیر ناخودآگاه شان چیزی ثبت شده باشد و بی هیچ عیبی متولد میشوند ، اگر فردی رفتاری زشت یا  زیبا و افکاری درست یا نادرست  دارد ، چیزی است که در ضمیر ناخودآگاه او بعد از تولد وارد شده و ضمیر ناخودآگاه در ضبط این اعمال تقصیر و یا عیبی نداشته و درست آنچه را که قبلاً به او داده اند ، بعداً منعکس میسازد. ضمیر ناخودآگاه ما بصورت طوطی وار و با استدلال قیاسی دقیقاً همانطوری که برنامه ریزی شده،  عمل میکند . ضمیر ناخودآگاه مثل کامپیوتر عمل میکند و مانند آن هم برنامه ریزی میشود . حافظه یا محتوی ضمیر ناخودآگاه به چهار روش پر و برنامه ریزی می گردد .
  برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه :
راه اول : از آنجا که در بچه ها قوه استدلال و تفکر بصورت استقرایی هنوز شکل نگرفته ، نحوه تفکر و استدلال آنها قیاسی و هیپنوتیزمی است ، لذا در دوران کودکی بسیاری از مطالب از طریق تقلید یا تلقین در ذهن کودک وارد میشود . بچه ها بصورت قیاسی نه بصورت استقرایی فکر میکنند و گاهی تا سنین بالاتر هم این طرز تفکر در بعضی از افراد باقی میماند.
توده عظیمی از میلیونها خاطرات در درون ما وجود دارد که سرشار از تأثیرات مطبوع و نامطبوع است ، وقتی این خاطرات علی الظاهر فراموش میشوند ، عملاً در باطن یا در ناخودآگاه ما ثبت میگردند . این خاطرات قادرند آثاری در ذهن ناخودآگاه ما بجا گذارند .           
تجسم خلاق
اثر صحبت ها و رفتارهایی که بچه ها در کوچکی می شنوند یا می بینند ، مشابه به تلقیناتی است که در یک نوجوان یا فرد بالغ بصورت هیپنوتیزم القا میگردد . متأسفانه در برخی  موارد ، این حرفها تلقیناتی منفی و مخرب هستند  برای مثال وقتی به کودک گفته می شود ” تو باید از کارهایت خجالت بکشی ، تو باعث خجالت و شرمندگی ما هستی ، تو در زندگی هیچی نمیشوی ، هیچ کس تو را دوست ندارد و جملاتی از این قبیل ”  این جملات در ضمیر ناخودآگاه بچه ضبط می گردد  و از آنجایی که این کودک معصوم قدرت قضاوت و ارزشیابی ندارد ، تمام آنها را بصورت دربست می پذیرد و رفتار و حرکات او بر اساس این الگوهای فکری و رفتاری تنظیم و در آینده به همان شکل ، ارائه میگردند .
اثرات جملات سر کوب کننده ای که ارزش و اعتبار کودک را مورد تردید قرار دهد،مثل ترمزی است که سالهای بعد جلوی پیشرفت او را میگیرد .
در حقیقت با این حرفها در ذهن بچه برای شکستهای بعدی در زندگی برنامه ریزی شده است . اگر ذهن بچه ها با تلقین ها و تشویق های خوب و سازنده برنامه ریزی نشود ، در بزرگسالی  ، شانس کمتری  برای پیشرفت خواهد داشت . به هر حال ۵ الی ۶ سال اولیه زندگی بچه ها بسیار حساس و سرنوشت ساز است و در حقیقت بنیان و اساس شخصیت و آینده آنها در این مدت برنامه ریزی میگردد.
 راه دوم: ضربه های روحی و جسمی
غالباً در افراد بالغ ضمیر ناخودآگاه از طریق آثار ضربه‎ها و شکستهای روحی وارد شده که ممکن است  از خاطر ما پاک نشوند و درسی که از این حوادث دردناک گرفته‎ایم، هیچگاه فراموش نشود، برنامه‎ ریزی می‎شوند. در شرایطی که فرد تحت تأثیر یک حادثه بزرگ قرار می‎گیرد، حالتی خاص به وی دست می‎دهد که متناسب با ابعاد حادثه  ، دریچه ضمیر ناخودآگاه وی بر روی تلقینات مثبت و منفی باز می گردد  و متعاقب آن  در افکار و رفتار فرد علائم و آثاری هویدا می‎شود که می‎توان آنها را با حادثه‎ای که در گذشته اتفاق افتاده،‌ مرتبط دانست.
حالت دیگری که در آن تلقین پذیری انسان در سطح بالائی قرادارد ، دچار شدن به ترس های ناگهانی است .  در حوادث بزرگ مثل مرگ ناگهانی بزرگتر یک خانواده، یا افرادی که فرد وابستگی عاطفی دارد و …  افراد در اوج ناامیدی و وحشت این حالت تلقین‎پذیری شدید را خواهند داشت. بطورکلی می‎توان گفت ،  فردی که  تحت تأثیر یک احساس شدید عاطفی قرار می‎گیرد،‌ حالتی که تلقین پذیری فرد  در درجه  بالائی است را تجربه میکند  و ذهن او را در شرایطی قرار می‎دهد که حوادث طبیعی، مانند تلقینات یک هیپنوتیزور عمل کرده و بشکل برنامه‎ریزی شده‎ای در ضمیر ناخود‎آگاه وی مستقر می‎گردد.

راه سوم: تلقين به نفس
مؤثرترين راه تلقين به نفس اين است كه بصورتي عادي دربارة آن موضوع مورد نظر فكر كنيم. عده‎اي تصور مي‎كنند. تلقين به نفس آن است كه تعدادي جملات مثبت و با روح را روي كارتهايي بنويسند و روزي چند بار از روي ميل بخوانند. البته اين راه خوبي است و مؤثر واقع خواهد شد ولي راه اساسي و اصلي، فكر كردن بصورتي مثبت و سازنده دربارة مساله مورد نظر است.
در شرايطي كه فرد به موضوع مورد نظر براي تلقين به نفس فكر مي‎كند، در حقيقت با خودش حرف مي‎زند،‌ انسان نمي‎تواند بشكلي فكر كند كه با خودش حرف نزند.
مهمترين و مؤثرترين راه تلقين به نفس خواندن چند جملة خوب و سازنده يا تكرار آن با صداي بلند نيست، بلكه فكر كردن دربارة آن است، بنابراين شخصي كه مايل است در زمينه‎اي پيشرفت يا تغيير كند، بايد دربارة آن موضوع بيشتر و بيشتر فكر كند و براي اثبات و يا قبول آن دلايل قانع كننده‎اي بياورد. جهت مسير زندگي انسان در روزهاي آينده با نوع افكار وي در امروز مشخص و برنامه‎ريزي مي‎شود.

راه چهارم: هيپنوتيـزم
هيپنوتيزم مي‎تواند تمام آن چيزهايي را كه سه راه قبلي مي‎توانستند بوجود بياورند،‌ به تنهايي ايجاد كند. در جريان هيپنوتيزم با ايجاد درجاتي از بيهوشي و بي‎ارادگي در ضمير آگاه، امكان دسترسي مستقيم به ضمير ناخودآگاه فراهم مي‎شود. در اين زمينه امكانات با ارزشي در دسترس است، زير مي‎توان قبلاً زمان، مكان و هدف را به دلخواه و بدقت تهيه و تدارك ديد و مشخص كرد.
حالت هيپنوتيزمي يك جريان يا پديدة مصنوعي و غير عادي نيست و در حقيقت همة ما در مدت شبانه روز لااقل دوبار حالت هيپنوتيزمي را تجربه مي‌‎كنيم!
انسان وقتي شبها به بستر مي‎‎رود، پس از مدتي يكدفعه از حالت بيداري به خواب نمي‎رود، بلكه اين پديده بصورتي تدريجي و مرحله به مرحله صورت مي‎گيرد. عين اين پديده در موقع بيدار شدن در صبحگاه هم اتفاق مي‎افتد يعني ابتدا قدرت شنوايي بيدار مي‎شود و بعد چشمها باز مي‎شود. هيپنوتيزم نوعي خواب گذرا است بين حالت كسب قدرت شنوايي و پيدايش قدرت بينايي قرار مي‎گيرد. در اين مرحله، ضمير آگاه فرد تا حدودي دچار بيهوشي شده و در يك حالت آگاهي كامل قرار ندارد و از طرف ديگر به ظاهر خوابيده ولي در حالت خواب هم نيست. (22)
اين درست است كه برخي از مشخصات ظاهري هيپنوتيزم مشابه خواب است و براي ايجاد آن در جريان تلقينات اوليه از لغت خواب استفاده مي‎شود، ولي تفاوتهاي زيادي اين دو پدپده را از يكديگر متمايز مي‎كند. بطور واضح فرد خوابيده قادر به تكلم نيست، در حاليكه در شرايط هيپنوتيزمي ارتباط كلامي بخوبي برقرار است و سوژه نسبت به تلقينات ارائه شده عكس العمل مناسب نشان مي‎دهد. اين تفاوتها بخوبي توسط آزمونهاي علمي و مشاهدات عيني نشان داده شده‎اند. در جريان هيپنوتيزم واكنشهاي عصبي مانند حالت بيداري و بدون تغيير باقي مي‎ماند (مگر اينكه براي ايجاد تغييراتي در آنها تلقيني شده باشد). در حاليكه اين واكنشها در جريان خواب تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش مي‎يابند. (5)دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!